SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


1. 
A)
B)
C)
1.Aşağıdakilerden hangisi ailemizdeki görevlerimizden birisi değildir?
A) Odamı toplamak
B) Sofrayı hazırlamak
C) Yemek yemek
  2. 
A)
B)
C)
  2. Aşağıdakilerden hangisi ailede olmalıdır?
A) kavga
B) demokrasi
C) öfke
  3. 
A)
B)
C)
  3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aile bireyleri arasında dayanışma vardır.
B) Aile bireyleri birbirini sever ve sayar.
C) Aile bireyleri birbirine destek olmaz.
 4.
A)
B)
C)
  4. Kan veya evlilik yolu ile birbirine bağlı olan kişilere ne denir?
A) akraba
B) komşu
C) ulus
  5.
A)
B)
C)
  5. Hata yaptığımızda ne yapabiliriz?
A) Aldırmayız.
B) Özür dileriz.
C) Kavga ederiz.
  6.
A)
B)
C)
  6. Hata yapan arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız?
A) Hoşgörülü.
B) Sabırsız.
C) Saygısız.
  7.
A)
B)
C)
  7. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir duygudur?
A) Kızgınlık
B) Korku
C) Sevinç
  8.
A)
B)
C)
  8. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Kızgın-sakin
B) Sevinç-üzüntü
C) Öfke-korku
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Öfke
B) Sevinç
C) Üzüntü
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki insanlara karşı hissettiğimiz duygulardan birisi olmamalı?
A) Kızgınlık
B) Sevgi
C) Hoşgörü

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......