ANA SAYFA

Hece Bilgisi Testi 2

1 / 20
 1. “Bilgisayar” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Bil-gi-sa-yar
  2. Bil-gis-a-yar
  3. Bil-gi-say-ar
 2. “Televizyon” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  1. Tel-e-viz-yon
  2. Te-le-viz-yon
  3. Te-lev-iz-yon
 3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  1. öğ-ren-ci
  2. öğ-ret-men
  3. sı-nıfı-mız
 4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  1. kal-em-lik
  2. ki-tap-lık
  3. yağ-mur-luk
 5. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
  1. hi-kay-e-miz
  2. tes-ti-miz
  3. def-ter-i-miz
 6. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
  1. san-da-lye
  2. po-rta-kal
  3. ka-lo-ri-fer
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir?
  1. kitap
  2. silgi
  3. bilmece
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dört hecelidir?
  1. Ankara
  2. Anıtkabir
  3. Atatürk
 9. “Okuma yazmayı öğrendik “ cümlesinde kaç hece vardır?
  1. 11
  2. 10
  3. 9
 10. “Atatürk yurdumuzu kurtardı. “ cümlesinde kaç hece vardır?
  1. 10
  2. 11
  3. 12