Hece Bilgisi Testi 2

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. “Bilgisayar” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bil-gi-sa-yar
  B) Bil-gis-a-yar
  C) Bil-gi-say-ar
   SEÇ
 2. “Televizyon” sözcüğünün hecelerine doğru ayrılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tel-e-viz-yon
  B) Te-le-viz-yon
  C) Te-lev-iz-yon
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) öğ-ren-ci
  B) öğ-ret-men
  C) sı-nıfı-mız
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
  A) kal-em-lik
  B) ki-tap-lık
  C) yağ-mur-luk
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
  A) hi-kay-e-miz
  B) tes-ti-miz
  C) def-ter-i-miz
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisinin hecelere ayrılışı doğrudur?
  A) san-da-lye
  B) po-rta-kal
  C) ka-lo-ri-fer
   SEÇ
 7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç hecelidir?
  A) kitap
  B) silgi
  C) bilmece
   SEÇ
 8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi dört hecelidir?
  A) Ankara
  B) Anıtkabir
  C) Atatürk
   SEÇ
 9. “Okuma yazmayı öğrendik “ cümlesinde kaç hece vardır?
  A) 11
  B) 10
  C) 9
   SEÇ
 10. “Atatürk yurdumuzu kurtardı. “ cümlesinde kaç hece vardır?
  A) 10
  B) 11
  C) 12
   SEÇ