İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için yapılan savaşa ne ad verilir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Balkan Savaşı
  2. 
A)
B)
C)
  2. Eskiden devletimizin adı hangisiydi?
A) Türk Devleti
B) Osmanlı Devleti
C) Selçuklu Devleti
  3. 
A)
B)
C)
  3. Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır?
A) M. Kemal Atatürk
B) M. Akif Ersoy
C) Fahri Korutürk
 4.
A)
B)
C)
  4. Yeni Türk devletinin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
A) Padişahlık
B) Krallık
C) Cumhuriyet
  5.
A)
B)
C)
  5. Osmanlı devletini kimler yönetiyordu?
A) Padişahlar
B) Krallar
C) Başbakan
  6.
A)
B)
C)
  6. Halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan yönetim şekline ne ad verilir?
A) Padişahlık
B) Krallık
C) Cumhuriyet
  7.
A)
B)
C)
  7. Cumhuriyet aşağıdaki tarihlerin hangisinde ilen edilmiştir?
A) 29 Ekim
B) 23 Nisan
C) 19 Mayıs
  8.
A)
B)
C)
  8. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir?
A) M. Kemal Atatürk
B) Abdullah Gül
C) İsmet İnönü
  9.
A)
B)
C)
  9. Cumhuriyet nerede ilan edilmiştir?
A) İstanbul
B) Ankara
C) Samsun
  10. 
A)
B)
C)
10. 29 Ekim günü aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Cumhuriyetin İlanı
C) TBMM’nin Açılması

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......