İNTERAKTİF TESTLER


1.
A)
B)
C)
1. Aşağıdakilerden hangisinin yüzeylerinin tamamı karesel bölgedir?
A) Küp
B) Dikdörtgen prizma
C) Üçgen prizma
2.
A)
B)
C)
2. Karesel bölgenin sınırları aşağıdakilerden hangisini oluşturur?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Kare
3.
A)
B)
C)
3. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenar ve köşe özellikleri birbirine eşittir?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Kare
4.
A)
B)
C)
4. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşesi yoktur?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Kare
5.
A)
B)
C)
5. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
6.
A)
B)
C)
6. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi kenar uzunlukları bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dörtgen
B) Kare
C) Dikdörtgen
7.
A)
B)
C)
7. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi köşe özellikleri bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dörtgen
B) Kare
C) Dikdörtgen
8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin kenarı yoktur?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Kare
9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin 4 köşesi yoktur?
A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
10.
A)
B)
C)
10. Üç kenarı ve üç köşesi olan geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdakilerden hangisi üçgen prizmayı oluşturan yüzeylerin sınırlarından birisi değildir?
A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
12.
A)
B)
C)
12. Kare ile aşağıdakilerden hangisinin kenar ve köşe sayısı eşittir?
A) Çember
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
13.
A)
B)
C)
13. Metal paranın sınırları aşağıdaki geometrik şekillerden hangisini oluşturur?
A) Çember
B) Kare
C) Üçgen
14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdaki nesnelerden hangisinin sınırları dikdörtgeni oluşturur?
A) Kalem
B) Defter
C) Suluk
15.
A)
B)
C)
15. Aşağıdakilerden hangisi kare prizmayı oluşturan yüzeylerin sınırlarından birisi olamaz?
A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Üçgen

 

Hazırlayan: Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......