İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1. Sınıf başkanını nasıl belirleriz?
A) Seçimle
B) Öğretmen
C) Müdür
  2. 
A)
B)
C)
  2. Başkan olmak isteyenlere ne denir?
A) Başkan
B) Aday
C) Seçmen
  3. 
A)
B)
C)
  3. Başkan olmak isteyenlerin adlarının yazılı olduğu kağıda ne ad verilir?
A) Oy pusulası
B) Seçmen kartı
C) Oy zarfı
 4.
A)
B)
C)
  4. Oyların atıldığı kutuya ne ad verilir?
A) Kasa
B) Masa
C) Sandık
  5.
A)
B)
C)
  5. Oy kullanan kişiye ne ad verilir?
A) Seçmen
B) Aday
C) Başkan
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisi seçimi yürütür?
A) Başkan
B) Öğretmen
C) Sadık kurulu
  7.
A)
B)
C)
  7. Aşağıdakilerden hangisi sınıf başkanının bir özelliğidir?
A) Oyuncu
B) Okuyucu
C) Lider
  8.
A)
B)
C)
  8. Sınıf başkanını belirlemek için oy kullanmak aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Okul
B) Demokrasi
C) Müdür
  9.
A)
B)
C)
  9. Aşağıdakilerden hangisi seçimle belirlenir?
A) Müdür
B) Öğretmen
C) Okul başkanı
  10. 
A)
B)
C)
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sınıf başkanı hoşgörülü olmalıdır.
B) Sınıf başkanı adaletli olmalıdır.
C) Sınıf başkanı bencil olmalıdır.

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/KAPA
......