İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
D)
 
Yıldırım Beyazıt köyleri dolaşıyordu. Bir gün, köyün birinde çok yaşlı bir köylüye rastladı. Bu köylü bahçesinde küçük küçük fidanları dikiyordu. Yıldırım yaşlı köylüyle şakalaşmak istedi: - Baba,dedi. Bu fidanlar ne zaman büyüyüp de yemiş verecek? Bu yemişlerden yemek sana nasip olacak mı? Köylü: - Hiç sanmıyorum, dedi. - Öyle ise niye kendini yorup duruyorsun? - Biz atalarımızın diktiği yemişleri yemiyor muyuz? Oğullarımız, torunlarımız da bizim diktiklerimizin yemişini yesinler. Bu cevap Yıldırım Beyazit'ın çok hoşuna gitmişti. - Aferin ! dedi. O zamanlar padişah kime " aferin" derse hemen bir altın verilmesi gelenekti. Padişahın yanındaki-lerden biri hemen köylüye bir altın verdi. Köylü: - Bak sultanım! Dedi. Gördün mü? Bizim fidanlar şimdiden meyve verdi. Bu cevap Yıldırım Beyazıt'ın daha çok hoşuna gitti. Köylünün sırtını sıvazladı. - Aferin baba, aferin! Dedi. Köylü bu söz üzerine bir altın daha aldı. Tanrısına dua etti.
Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 1 )Köylü fidanları niçin dikiyordu?
A) Oğul ve torunların yemesi için.
B) Yıldırım Beyazit'ten bahşiş almak için
C) Yemişleri yemek için
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2 )Köylü bahçesinde ne yapıyordu?
A) Bahçesini suluyordu.
B) Meyve topluyordu.
C) Küçük fidanları dikiyordu.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3 )Bu yazıda anlatılmak istenen nedir?
A) Alçak gönüllü insanları herkes sever.
B) Çalışan daima kazanır.
C) Yalnız kendimiz için değil, bizden sonrakiler için de çalışmalıyız.
 4.
A)
B)
C)
D)
 
İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler yer küre üzerinde doğanın dengesini bozmayacak oranda doğmak, gelişmek ve yaşamak zorundadır. Endüstri atıkları, nükleer denemeler gibi çeşitli olaylar yüzünden doğanın dengesini bozmaktadır. Öyle ise biz dünyalılar millet farkı gözetmeksizin doğaya önem vermeli ve bu eşsiz umursamazlığımızdan vazgeçmeliyiz.
Aşağıdaki üç soruyu yukarıda ki parçaya göre cevaplayınız. 4)Doğanın dengesinin bozulması sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?
A) İnsanlar yiyecek sıkıntısı çeker.
B) Dünyanın doğal dengesi bozulur.
C) Dünya üzerinde canlı hayat giderek yok olur.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5 )Aşağıdakilerin hangisi endüstride ileri olmanın getirdiği zarardır?
A) Çevre ve hava kirliliğini önleyememek.
B) İşçi nüfusunu arttırmak için aşırı çoğalma.
C) Beslenme ve ısınma amacıyla ormanları yok etme.
  6.
A)
B)
C)
D)
  6)Yukarıdaki yazıda anlatılan nedir?
A) Çevre kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Hepsi
  7.
A)
B)
C)
D)
  ÜÇ ARKADAŞ
Biz üç arkadaşız.Ben, Ali, Hasan bir de Mustafa. Ben tornacıda çalışırım. Ustam zaman zaman arabaları da onarır. Hasan kahvecinin yanında çalışır. Ona buna çay, kahve taşır. En zor iş Mustafa'nın. Çünkü sabahtan akşama kadar ayakta çalışır. Durmadan demir döver.
Aşağıdaki üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayın .
7)Ali ne iş yapıyor?
A) Tornacı
B) Demirci
C) Kahveci
  8.
A)
B)
C)
D)
  8 )Arabaları onaran kimdir?
A) Mustafa'nın ustası
B) Ali'nin ustası
C) Hasan
  9.
A)
B)
C)
D)
  9 )En zor işte kim çalışıyor?
A) Ali
B) Hüseyin
C) Mustafa
  10.
A)
B)
C)
D)
  EĞİK AĞAÇAR

Yağmur dindikten sonra, şuraya buraya ışıklar serpildi, gökyüzünden. Aydınlık gölgelerin içine martı kanatları gibi parça parça düştü. Pencereyi açtım. Birden sarıya bulandı bulutlar. Caddeye çıkıp, rasgele yürümeye başladım. Yorulunca pis bir sokağa daldım. Önüme kediler çıktı bir sürü. Üstüme saldırmaya kalktı bir tanesi. Taş attım yol, yol verdi.
Aşağıdaki dört soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayın.
10)Yazar ne zaman caddeye çıktı?
A) Yağmurdan önce
B) Yağmurdan sonra
C) Hiçbir zaman
  11.
A)
B)
C)
D)
  11 )Yazara göre sokak ne haldeydi?
A) Pislik içinde
B) Tertemiz
C) Daracık
  12.
A)
B)
C)
D)
  12 )Parçada hangi hayvanlardan bahsediliyor?
A) Kaplanlardan
B) Sincaplardan
C) Kedilerden
  13.
A)
B)
C)
D)
  13 )Yazar bulutların hangi renge boyandığını söylüyor?
A) Kırmızı
B) Pembe
C) Sarı
  14.
A)
B)
C)
D)
  MİLLET MALI
Soğuk, karlı bir hava...Her yer bembeyaz...Bu beyazlığı,Önümüzde giden karartılar bozu-yor.Bunlar ,kağnılarıyla ordumuza cephane taşıyan köylü kadınlardı. Biraz sonra onlara yetişip selamlaştık. Biz,kalın paltolarımız altında titrerken ,çok yaşlı bir nine,yorganını kağnının üstüne örtmüş ,çıplak ayaklarıyla karları çiğniyordu.Sırtındaki peştamalın içindede ,kendisi gibi çıplak bir yavru vardı.Onları görünce içim sızladı. -Nineciğim ,dedim üşümez misin sen ? Bak torununda neredeyse donacak .Arabaya serdiğin yorganı onun üstüne örtsene ! Nine kağnıya doğru koştu: -Kar serpiliyor, oğlum dedi.Bunun altındaki millet malıdır.Nem kapmasın. Sonra yorganın uçlarını çeke çeke top ,mermilerini iyice örttü. Torunundan,oğlundan,kendinden daha çok ordumuzun cephanesini düşünüyordu. İşte Türk Milleti,Kurtuluş Savaşı'nı Böyle fedakarlıklarla kazandı.
14 )Yazar,yolda aşağıdakilerden hangileriyle karşılaşıyor?
A) Çocuklarla
B) Askerlerle
C) Köylü kadınlarla
  15.
A)
B)
C)
D)
  15 )Nine,aşağıdaki sebeplerin hangisinden dolayı yorganı,torununun değil,cephanenin üstüne örtüyor?
A) Büyükleri böyle yapmasını istediği için
B) Millet malını torunundan üstün tuttuğu için
C) Taşıdığı mermileri çevreden gizlemek için
  16.
A)
B)
C)
D)
  16 )Köylü kadının " millet malı" dediği şey aşağıdakilerden hangisidir?
A) Araba
B) Yorgan
C) Cephane
  17.
A)
B)
C)
D)
  17 ) Bu yazıda anlatılan olay,aşağıdaki savaşların hangisinde geçmiştir?
A) Kurtuluş Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Balkan Savaşları
  18.
A)
B)
C)
D)
  18 )Bu yazıda anlatılmak istenen nedir?
A) Türk Milleti vatanı için her fedakarlığı yapar
B) Kadın cephaneyi torunu gibi sevmektedir
C) Köylü kadınları karda yolculuk etmeyi severler
  19.
A)
B)
C)
D)
  19 )1.depolar 2.bazı bitkiler 3.besin 4.köklerinde Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
A) 1-2-3-4
B) 2-4-3-1
C) 4-3-2-1
  20. 
A)
B)
C)
D)
20) Tutam(1), bayırdan(2), deveyi(3), bir(4), uçuran(5), ottur(6) Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için hangi sıralama yapılmalıdır?
A) 4-1-6-3-2-5
B) 2-3-5-6-4-1
C) 3-2-5-4-1-6                                                

 

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......