SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
  1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların temel ihtiyaçlarından birisidir?
A) Barınma
B) Çalışma
C) Oynama
  2. 
A)
B)
C)
  2. Aşağıdakilerden hangisi barınak değildir?
A) Ev
B) Bahçe
C) Yuva
  3. 
A)
B)
C)
  3. Tavukların barındığı yere ne ad verilir?
A) Ağıl
B) Kümes
C) Ahır
 4.
A)
B)
C)
  4. Kimsesiz çocukların barındığı kuruma ne ad verilir?
A) Çocuk evi
B) Çocuk yuvası
C) Çocuk bakım evi
  5.
A)
B)
C)
  5. I. Toprak II. Hava III. Su Yukarıdakilerden hangileri bitkilerin yaşaması için gereklidir?
A) I.II.
B) II.III.
C) I.II.III.
  6.
A)
B)
C)
  6. Aşağıdakilerden hangisi evde beslediğimiz hayvanlardan birisi değildir?
A) Kedi
B) Köpek
C) Aslan
  7.
A)
B)
C)
  7. Evimizdeki bitki ve hayvanların bakımları da ……………… arasındadır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Sorumluluklarımız
B) Çalışmamız
C) Oyunlarımız
  8.
A)
B)
C)
  8. İyi bir evin öncelikle nasıl olması gerekir?
A) Büyük
B) Yüksek
C) Planlı
  9.
A)
B)
C)
  9. Evimizin bulunduğu yeri anlatan yazıya ne denir?
A) Mektup
B) Adres
C) Plan
  10.
A)
B)
C)
  10. Yön bulmaya yarayan araca ne ad verilir?
A) Kroki
B) Yıldız
C) Pusula
  11.
A)
B)
C)
  11. Aşağıdakilerden hangisi adreste bulunmaz?
A) Evimizin numarası
B) Yaşadığımız şehir
C) Nüfus bilgilerimiz
  12.
A)
B)
C)
  12. Evimizin adresini ve telefon numarasını bilmek önemli bir ………… kuralıdır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Güvenlik
B) Okul
C) Trafik
  13.
A)
B)
C)
  13. Evimizi ………….. ile paylaşırız. Boş yere ne yazılmalıdır?
A) Aile bireyleri
B) Komşularımız
C) Akrabalarımız
  14.
A)
B)
C)
  14. Aile bireyleri ile aramızda ………… ve ………. vardır. Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmaz?
A) benzerlik- farklılık
B) Komşuluk- akrabalık
C) sevgi- saygı
  15.
A)
B)
C)
  15. Aile bireyleri ile ………. olması doğaldır. Cümlesi nasıl tamamlanmalıdır?
A) benzerliklerimiz
B) sevgi - saygı
C) evimizin
  16.
A)
B)
C)
  16. Bilim adamları yaptıkları …… … insanlığa hizmet etmişlerdir. Cümlesinde boş bırakılan yere ne yazılması uygun olur?
A) Buluşlarla
B) Yazılarla
C) Sözlerle
  17.
A)
B)
C)
  17. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirleriyle paylaşmalarına ne denir?
A) Yardımlaşma
B) İletişim
C) Dayanışma
  18.
A)
B)
C)
  18. İletişim kurarken nelerden faydalanırız?
A) Duygularımızdan
B) Ağzımızdan
C) Duyularımızdan
  19.
A)
B)
C)
  19. Resim ve işaretlerle iletişim kurmaya nasıl iletişim denir?
A) Görsel
B) İşitsel
C) Bedensel
  20. 
A)
B)
C)   
20. Sınıf ortamında en çok hangi iletişimi kullanırız?
A) Görsel
B) İşitsel
C) Bedensel
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......