SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


  1. 
A)
B)
C)
  1) Bir basamaklı sayma sayılarının en büyüğü kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
  2. 
A)
B)
C)
  2) Bir basamaklı sayma sayılarının en büyüğü ile en küçüğünün farkı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
  3. 
A)
B)
C)
  3) 73’ten küçük en büyük tek doğal sayı kaçtır?
A) 70
B) 71
C) 72
 4.
A)
B)
C)
  4) 65’ten küçük en büyük çift doğal sayı kaçtır?
A) 62
B) 63
C) 64
  5.
A)
B)
C)
  5) 45 sayısının içinde kaç tane birlik vardır?
A) 4
B) 5
C) 45
  6.
A)
B)
C)
  6) İki basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır?
A) 98
B) 99
C) 100
  7.
A)
B)
C)
  7) İki basamaklı en büyük tek doğal sayı kaçtır?
A) 98
B) 99
C) 90
  8.
A)
B)
C)
  8) 10 tane birliğe ne denir?
A) bir
B) yüz
C) on
  9.
A)
B)
C)
  9) 12 tane birliğe ne denir?
A) üç
B)oniki
C) iki
  10.
A)
B)
C)
  10) Sayıları yazmak için kaç tane rakam kullanılır?
A) 8
B) 9
C) 10
  11.
A)
B)
C)
  11) 14’ten küçük iki basamaklı kaç tane ÇİFT doğal sayı vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
  12.
A)
B)
C)
  12) 14’ten küçük iki basamaklı kaç ta-ne TEK doğal sayı vardır?
A) 2
B) 3
C) 4
  13.
A)
B)
C)
  13) Bir deste kaleme kaç tane kalem eklersek, bir düzine olur?
A) 1
B) 2
C) 3
  14.
A)
B)
C)
  14) Bir düzine kalemden kaç tane kalem çıkarırsak bir deste olur?
A) 3
B) 1
C) 2
  15.
A)
B)
C)
  15) Aşağıdakilerden hangisi tek doğal sayıdır?
A) 18
B) 16
C) 13
  16.
A)
B)
C)
  16) Aşağıdakilerden hangisi çift doğal sayıdır?
A) 18
B) 19
C) 15
  17.
A)
B)
C)
  17) Birler basamağında 5 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 85
B) 95
C) 55
  18.
A)
B)
C)
  18) Onlar basamağında 7 bulunan iki basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 87
B) 77
C) 79
  19.
A)
B)
C)
  19) 15’ten küçük iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
  20. 
A)
B)
C)   
20) 23’ten küçük iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?
A) 11
B) 12
C) 13
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

......