İNTERAKTİF TESTLER


1.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özellikleri arasında yer almaz?
 1. Planlı hareket etmemesi
 2. Yeniliklere açık olması
 3. Sabırlı ve disiplinli olması

2-Isıtılan mum hangi değişime uğrar?

 1. Buharlaşır
 2. Erir
 3. Donar

3-“Ali Ayşe’ye top at.Uçak  uçtu.Lale ip atladı.” Bu cümlede kaç tane isim , kaç tane fiil var?
A.4 isim, 2 fiil var
B.6 isim, 3fiil var
C.5 isim, 3fiil var
4-Aşağıdakilerden hangisi deprem sonrası yapılması gerekenler arasında yer alır?

 1. Deprem çantası hazırlamak.
 2. Hasarlı ve yıkık binalardan uzak durmak
 3. Evimizdeki dolap,vitrin gibi ağır ve yüksek olan nesneleri sabitlemek

5-Aşağıdaki sebep-sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır?

 1. Öğretmenimiz bize güzel sözler söylediği için mutlu oluruz.
 2. Bir arkadaşımız kalemimizi yere attığında kızarız.
 3. Kaba davranışlara veya haksızlığa uğradığımızda seviniriz.

 6-Aşağıdakilerden hangisi yaz mevsiminin özelliklerinden birisidir?

 1. Havalar serin ve rüzgârlı olur.
 2. Yapraklar sararır ve solar.
 3. Sıcak ve kurak geçer.

7-Ay’ın tam yuvarlak olarak göründüğü şekle……..denir.?

 1. dolunay
 2. hilal
 3. ilk dördün

8-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

A.güneş doğudan doğar,batıdan batar                    
B.kutup yıldızı kuzeydedir.
C.Karınca yuvalarının kapısı kuzeye bakar.

9-Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdandır?

 1. eğlenmek
 2. barınmak
 3. spor yapmak

 

10-Hangi hayvan hem karada hem de suda yaşar?

 1. tavuk
 2. kuş
 3. kurbağa

11-“Bilim,sanat ,tarih ve kültür eserlerinin toplandığı, korunduğu ,incelendiği ve sergilendiği yerlere………denir.” cümlesini tamamlayan kelimeler hangisidir?

 1. doğal güzellik
 2. tarihi eser
 3. müze

12-  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı , hangi tarihi olayla bağlantılı olarak kutlanmaktadır?

 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
 2. Cumhuriyetin ilan edilmesi
 3. Başkomutanlık Meydan savaşı

13-Bayrağımızla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Bayrağımızın zemini beyazdır.
 2. Bayrağımız , kırmızı rengini şehitlerimizin kanından almıştır.
 3. Bayrağımızın üzerinde beyaz ay ve yıldız bulunur.

14-“ Şimdi daha düzgün ve hızlı yazıyorum. Daha karmaşık problemleri çözebiliyorum.” diyen bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Büyümeyle birlikte yaptığı şeylerin azaldığı
 2. Hem görünüşünün hem de bilgilerinin değişmediği
 3. Her geçen gün büyüdüğü ve yeni şeyler öğrendiği

15“Sena’nın en sevdiği bebeğini,arkadaşı Zeynep oyun oynarken kırmıştı. Sizce Sena bu durumda aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamaz?

 1. Sevinir.
 2. Üzülür.
 3. Öfkelenir.

16-Aşağıdakilerden hangisi kroki ile ilgili olarak söylenilmez?

a.Uzaklıkları tam olarak gösterir.                                       
b. Kuşbakışı çizilir.                                                     
c. Kağıt üzerine çizilir.    

17. Hangisi doğal besin türlerimizden biri değildir?
a. hayvansal besinler                     
b. bitkisel besinler 
c. kola   

 

18. 29 Ekim 1923’te ne oldu?

a. T.B.M.M. açıldı.       
  b. Kurtuluş Savaş başladı.  
c. Cumhuriyet ilan edildi.

19.Satın aldığımız ürünlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmemeliyiz?

a. Paketinin  güzelliğine         
b. TSE damgasına      
c. Son kullanma tarihine

 

20.Aşağıdakilerden hangisi dini bayramdır?

A   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
B.   Kurban Bayramı.
C.  19 Mayıs  Gençlik ve Spor Bayramı

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-B 10-C

11-C 12-A 13-A 14-C 15-A 16-A 17-C 18-C 19-A 20-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................