İNTERAKTİF TESTLER


1.Aşağıdakilerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır?
a.Güneş     
b. Ay                
c. Gezegen                               

2.İçerisinde gökcisimlerinin bulunduğu sonsuz ve karanlık boşluğa ne denir?
a.Gezegen    
b. Güneş sistemi     
c.Uzay                           

3.Dünya'nın  kendi etrafında dönmesi ile ne oluşur?
a.Gece – gündüz   
b.Yıllar    
c.Mevsimler                           

4.“..................” temel ihtiyaçlarımızdandır.
     Noktalı yere hangisi gelmelidir?
a. Oynama     
b.Barınma       
c.gezme                              

5.Bitkilerin özelliklerini taşıdığı  ve bitkinin yetişmesini sağlayan yapıya ne denir?
a.gövde       
b.tohum                   
c. kök  

                        

6.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
a.Her canlının ölmesi     
b.Her canlının beslenmesi     
c.Doğurarak çoğalması               

 

7.Kuzeyle batı arasındaki ara yön aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kuzeydoğu    
b.Kuzeybatı      
c.Güneybatı       

                

8.Köylümüzün bir araya gelerek ortaklaşa yaptıkları işe ne denir?
a.İmece           
b.Düğün                 
c.Toplantı   

                     

9.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.Kroki;kuş bakışı görünümün kabataslak kağıt üzerine çizilmesidir
b.İlçemizdeki tarihi eserleri kaldırıp yerlerine yeni binalar yapılmalıdır. 
c.İlçeyi kaymakam yönetir.


10.Okullarımız idari yönden aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
a.Mal Müdürlüğüne       
b.Nüfus müdürlüğüne       
c.Milli Eğitim Müdürlüğüne    

11. Aşağıdakilerden  hangisi  okulda  bize  düşen görevlerdendir?
A-Kaloriferi yakmak.
B-Koridorları  süpürmek.
C-Derslere  zamanında girmek.

12. Verimli olmak isteyen bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?
A-Soru  sormaktan  çekinir.
B-Farklı kaynaklardan araştırma  yapar.
C-Öğrendiği bilgileri yaşamında uygular.

13. Kurtuluş  Savaşı aşağıdaki tarihlerden hangisinde  başlayıp,sona  ermiştir*
A-19 Mayıs 1919   -   23 Nisan 1920
B-19 Mayıs 1919   -   30 Ağustos 1922
C-19 Mayıs 1919   -   29 Ekim 1923

14. İl ve ilçelerde yerel yönetimlerin başında kim vardır?
A-Belediye Başkanı
B-Kaymakam
C-Vali

15. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden biri değildir?
A-Askerlik yapmak
B-Vergi vermek
C-Ders çalışmak

16. Vücudumuzun şeker deposu olan organımız hangisidir?
A-Böbrekler
B-Akciğer
C-Karaciğer

17. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi hem karada hem de suda yaşar?
A-Kurbağa
B-Alabalık
C-Tavşan

18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi  doğrudur?
A-Ay,ısı  ve ışık kaynağıdır.
B-Ay,Dünya’mızın uydusudur.
C-Ay,Güneş’in uydusudur.

19. T.B.M.M. aşağıdaki illerden hangisinde açılmıştır?
A-Ankara
B-İzmir
C-İstanbul

20. Sağlıklı bir yaşam için aşağıdakilerden  hangisine ihtiyaç  yoktur?
A-Temiz hava
B-Bilgisayar
C-Güneş

                

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................