İNTERAKTİF TESTLER


1. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün  kağıt üzerine kabataslak çizilmesine....................... denir.
Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


A- harita                
B- kroki                
C- yön

2. Ülkemizde ilköğretimin süresi kaç yıldır ?

A- sekiz yıl                      
B- dokuz yıl        
C- beş yıl

3.  Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğru bir davranıştır ?
A- Muslukları açık bırakmalıyız.
B- Çöpleri yerlere atmalıyız.
C-Koridorlarda koşmamalıyız.

4.  Okulu ve sınıfları temizlemek kimin görevidir ?

A- Okul Müdürünün   
B- öğrencilerin       
C-hizmetlilerin  

5.    Aşağıdakilerden hangisi  sağlıklı ve dengeli beslenme için doğru bir davranıştır ?

A- her çeşit yiyecekten yeterince yemek
B- yalnız et yemek
C- yalnız sebze yemek

6.   Aşağıdakilerden hangisi milli bayram değildir ?

A- Kurban Bayramı         
B- Cumhuriyet Bayramı                 
C- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

7.  Sınıf başkanını, aşağıdakilerden hangisi seçer ?

A- okul müdürü  
B- sınıf öğretmeni   
C- sınıf öğrencileri 

8.  Öfkelendiğimizde aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız ?

A- kavga etmeliyiz     
B-ortamdan uzaklaşmalıyız                    
C- kötü davranmalıyız 

9.  Aşağıdakilerden hangisi acil yardım telefonudur ?

A-   155             
B- 112                  
C-  110

 

10.   Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranış  değildir ?

A- Yanık üzerine salça sürülmelidir.
B- Besinle zehirlenen hasta kusturulmalıdır.
C- Yaralı yer oksijenli su ile temizlenir.

11.  Trafik kazalarında korunmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız ?
 A-Trafik işaret ve levhalarına uymalıyız.
B- Otomobilin ön koltuğuna oturmalıyız.
C- Cadde ve sokakta oynamalıyız.

12. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
A- Tanımadığımız kişilerle gitmeliyiz.
B- Tanımadığımız kişilerden armağan alabiliriz.
C- Tanımadığımız kişilerin kabul edilemez önerilerini reddetmeliyiz.

13.Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
A- dede        
B- çocuk             
C- anne

14.  Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranıştır ?
A- her konuda babanın karar vermesi
B- ortak konularda birlikte karar almak
C- çocukların verdiği karara uymak

15.  Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim  değildir ?
A- göz kırpmak      
B- konuşmak    
C- el sallamak

16.Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir alışverişte dikkate alınmaz ?
A-TSE  damgası      
B- kalite      
C-reklam  

17.  Giyecek alırken öncelikle neye dikkat etmeliyiz ?
A- rengine     
B- kalitesine       
C- ambalajına

18-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A-Okulumuzdaki araç ve gereçlere hiç  dokunmamalıyız
B-Okulumuzdaki araç ve gereçleri dikkatli kullanmalıyız
C-Kullandığımız araç ve gereçleri sağlam bir şekilde yerine koymalıyız

19-Bilinçli bir alış-verişte aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
A-Üretim ve tüketim tarihleri
B-Reklam                
C-TSE damgası

20-Aşağıdakilerden hangisi sosyal ihtiyaçlarımızdandır?
A-Beslenmek 
B-Barınmak  
C-Tatile gitmek

1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A

11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................