İNTERAKTİF TESTLER


1) Doğuya doğru gidiyorum ve bir caddede sola döndüm.Şimdi ben hangi yöne gidiyorum?
a) kuzey
b) güney
c) doğu

2) Başım güneye olmak üzere yatağa sırt üstü uzanıyorum.Sağ tarafımda odanın hangi duvarı vardır?
a) kuzey duvarı
b) doğu duvarı
c) güney duvarı

3)Bir çocuk kumsalda ayakta dururken batmakta olan güneşe doğru yönelmiştir.Daha sorna çocuk sağ tarafa dönerse hangi yönde olmu olur?
a) kuzey
b) doğu
c) güney

4) geceleyin yüzümü Kutup Yıldızı'na döndüğümde sol kolum hangi yönde olur?

a) batı
b) kuzey
c) doğu

5) Evimizin bahçesine karıncalar yuva yapmış karıncalar hangi yöne yuva yapmıştır?
a) doğu
b)kuzey
c) güney

6) Atatürk'ün annesinin adı nedir?

a) Zübeyde Hanım
b) Makbule Hanım
c) Ayşe Hanım

 7-)Atatürk,cumhurbaşkanı olarak kaç yıl görev yapmıştır?
a)10yıl   b)12yıl    c)15yıl

8)Atatürk nerede doğmuştur?
a) Selanik
b) İstnbul
c) Ankara

9)atatürk'ün babasının adı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştşir?
a) alı rıza
b) Ali Rıza
c) Ali Rıza,Makbule


10) Atatürk kaç yılında ölmüştür?
a) 1993
b) 1930
c) 1938

11) Yaşadığmız yerde ,bizden başka yaşayan medeniyetler hakkında nasıl bilgi alabiliriz?
a) Komşularımızın anlattıklarından
b) Hikayelerden
c) Tarihi kalıntılarından

12) ülkemizde şimdiki devletimizden önce hangi devlet vardı?
a) Yunanistan
b) Osmanlı Devleti
c) Tükiye Cmhuririyeti Devleti


13)Osmanlı Devleti'ni kuranlar hangi ulustandır?
a) türk
b) ingiliz
c) alman

14) Tarihi esrlerin sergilendikleri yerlere ne ad verilir?
a)Saray
b)Müze
c) Labaratuar

15)Osmanlı Devleti'nin adı için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrdur?
a)Devleti kuran kişinin adının Osman olması
b)Devleti kuran kişinin Osman ismini çok sevmesi
c)Devleti kuran kişinin babasının adının Osman olması

16-)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a)İlköğretim isteğe bağlıdır.
b)Liseye gitmek zorunludur.
c) İlköğretim zorunludur

17-)Aşağıdakilerden hangisi,mahallemizin ortak mallarından değildir?
a)Çocuk parkı
b)Kendi evimiz
c)Okul

18-)Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?
a)Ziyaret b)Salma c)İmece

1 9-)İlçede en yetkili devlet memuru kimdir?
a)Kaymakam b)Emniyet amiri c)Mal müdürü

20-)Yangın,deprem,sel baskını gibi zararlara uğrayanlara hangi kuruluş yardımcı olur?
a)Türk Hava Kurumu
b)Çocuk Esirgeme Kurumu
c)Kızılay

CEVAPLAR  1A  2B  3A   4A   5C   6A  7C   8A   9B   10C  11C  12B   13A   14B   15A  16C   17B   18C   19A  20C


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................