İNTERAKTİF TESTLER


1.   Bayrağın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
      a)Bağımsızlığımızın sembolü ve milletimizin işareti olmasıdır. 
      b)Bayrağın al renkli olması.
      c)Bayrak üzerinde ay ve yıldız olması

2. Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder?
a)Yeşilay    
b)Türk Hava Kurumu   
c)Kızılay

3.   Yurdumuzun,milletimizin bağımsızlığını,onurunu,varlığını anlatan marşımızın adı nedir?
a)İstiklal Marşı                  
b)Çanakkale Marşı 
c)Okul Marşı

4.   Yeteri ve uygun besinler almamıza ne denir?
a)Sağlıklı ve dengeli beslenme.  
b) Şişmanlama
c) Beslenme.

5.   Bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Spor yapmalıyız             
b)Aşı olmalıyız    
c)Çok yemek yemeliyiz. 

6.   İlk yardımı kimler yapmalıdır?
      a)Büyüklerimiz        b) Sağlıklı olanlar
      c) İlkyardım bilgisi olanlar

7.   Saçların görevi nedir?              
a) Başımızın dik durmasını sağlar   
b)Başımızı sıcak ve soğuktan korur   
c) Hastalıktan korur

8.   Şehir içinde çalışan otobüslere, yolcuların inip – bindiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
a)Durak       
b)Otogar      
c)Terminal

9.   Otobüs ile durak arasında bir ilişki vardır.Uçak ile aşağıdakilerden hangisi arasında böyle bir ilişki kurulabilir?
a) İstasyon                         
b) Liman                                              
c)Hava Alanı

10.   Trafik ışıklarının anlamları hangi seçenekte doğru olarak eşleştirilmiştir?
a) Yeşil----- geç     sarı-------dur         kırmızı—geç
b) sarı-------bekle   yeşil—hazırlan      kırmızı—hazırlan
c) Yeşil------geç      sarı----hazırlan     kırmızı---dur          
                                  

11.   Mektup zarfının üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a) Ad ve Soyadı     
b) Adres        
c) İmza    

12.   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?       
        a) Başkasının mektubunu açıp okumalıyız.   
        b) Başkasının telefonunu dinlememeliyiz.
        c) Telefonla kısa ve öz konuşmalıyız.

13.   Aşağıdakilerden hangisi muhabirin görevlerindendir?
a)Olaylar hakkında bilgi toplamak 
b)Olayların çekimini yapmak
c)Olayların sunuculuğunu yapmak

14.   Yurt içindeki ve yurt dışındaki haberleri ayrıntılı olarak yayımlayan araçlara ne denir?

a) Fotoğraf        
b) Kişisel iletişim araçları       
c) Kitle iletişim araçları

15.   Göz sağlığını korumak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? 
    a)Televizyonu çok yakından izlemeliyiz.
    b)Okurken ışığın soldan gelmesine dikkat etmeliyiz.
    c)Az ışıkta okuyup yazmalıyız.

16-)Aşağıdakilerden hangisi,mahallemizin ortak mallarından değildir?
a)Çocuk parkı       
b)Kendi evimiz        
c)Okul

  

 

   17-)Köylülerin el birliği ile köyün işini birlikte yapmalarına ne ad verilir?

a)Ziyaret  
b)Salma  
c)İmece  

   18-)İlçede en yetkili devlet memuru kimdir?

a)Kaymakam 
b)Emniyet amiri  
c)Mal müdürü    

  

   19-)Yangın,deprem,sel baskını gibi zararlara uğrayanlara hangi kuruluş yardımcı olur?

a)Türk Hava Kurumu
b)Çocuk Esirgeme Kurumu
c)Kızılay

  

   20-)Çeşitli maddelerin işlenerek kullanılır duruma getirilmesi işine ne denir?

a)Sanayi  
b)Tarım  
c)Ticaret  
           
CEVAP ANAHTARI
1) A             2) C            3) A            4) A             5) B             6) C            7) B            8) A                       9) C            10) C          11) C           12) A           13) A          14) C           15) B          16)B                    17)C           18)A            19)C           20)A

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................