İNTERAKTİF TESTLER


1. Onlar basamağında 2, yüzler basamağında 7, birler basamağında 4 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 724              
B.274           
C. 472

2.  571 sayısında basamak değeri  ile sayı değeri aynı olan rakam  hangi basamakta bulunmaktadır?
A. Yüzler basamağı          
B. Birler basamağı
C.Onlar basamağı              

3.   40 sayısına yuvarlanabilecek en küçük sayının   4 katı kaçtır?
A.160          
B. 140                 
C. 156

4.   396, 206, 460,  400 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 206 < 400 < 396 < 460
B. 460 > 400 > 396 > 206
C. 460 > 396 > 400 > 206

5.  583 < A eşitsizliğinde A yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
A.  582                 
B. 585            
C. 584

6.               Yandaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır?
      251
    ……
+    328
     947
A.478           
B. 579            
C. 368 

7. Berke’ye bayramda babası 350 YKr., annesi ise babasından 47 YKr daha az harçlık verdi. Berke bayramda ne kadar harçlık almıştır?
A. 653            
B. 663              
C. 553 

8.   4, 9, 18, 23, 46, …?... örüntüsünü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A.  92                        
B.56          
C. 51 

9.  Aşağıdaki saymalardan hangisi 8’er ritmik saymaya örnektir?
A.  23, 31, 39, 46, 54                 
B.23, 31, 39, 47, 55
C. 23, 30, 37, 44, 51   

 

10.  Aşağıdaki çıkarma işleminde verilmeyen terimdeki 
A + B + C  işleminin  sonucu kaçtır?

     6 5 1          
-   ABC         
    1 0 4
  
A.  18            
B. 17              
C. 16 

11.  Bir trende  175 tane erkek yolcu vardır. Bu trendeki yolcuların tamamı 418 tane olduğuna göre bu trendeki bayan yolcuların sayısı kaçtır?
A. 343                   
B. 253            
C. 243 

 

12.  Fatma Hanım alışveriş  yaptıktan sonra cebinde 46 YTL kaldığını gördü. Alışverişe çıkmadan önce cüzdanında 200 YTL olduğuna göre Fatma Hanım alışverişte kaç YTL harcamıştır?
A.  154                     
B. 164         
C. 174

13.                   Yandaki çarpma işleminde verilmeyen
     ….. 
x      7                     çarpan kaçtır?        
     238

A.34                
B. 44                
C.54

papatya

******

lale

**

gül

****

Her şekil 4 varlığı göstermektedir.

 


 

 

 14 ve 15. soruları yukarıdaki grafiğe göre yanıtlayınız.

14.   Papatyaların sayısı lalelerin sayısından  kaç fazladır?
A.  14             
B.  4                         
C.16 

15. Çiçekçide toplam kaç tane çiçek vardır?
A. 48                         
B. 12                          
C. 28

16. Bir bölme işleminde bölünen 83, bölen 6 ise kalan kaçtır?
A.5                          
B.13                             
C. 6

17.  Sınıfımızda 34 öğrenci bulunmaktadır.  2 öğrenci bir sırada oturacağına göre, kaç tane sıraya ihtiyacımız vardır?
A.  68                        
B. 12                          
C. 17

18. Ozan 18 yaşında, babası Ozan’dan 25 yaş, annesi 19 yaş büyüktür. Buna göre bu aile bireylerinin yaşları toplamı kaçtır?
   Yukarıdaki problemin çözümü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A.18 + 25 = 43   
     18 + 19 = 37  
B. 18 + 25 + 19 = 62  
     18 + 43 +19=80    
C.  18 + 25 = 43
      18 + 19=37       
      18 + 43 + 37 = 98     

19.    Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisi küp  açıldığında  elde edilen geometrik şekillerden biri olabilir?

 A) KARE    
B)DİKDÖRTGEN  
C)ÜÇGEN

20.  Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha büyüktür?
A. 1  
     7                 

B. 1  
     3                      

C. 1
     5
                                                                       

1-A 2-B 3-B 4-B 5-C 6-C 7-A 8-C 9-B 10-C

11-C 12-A 13-A 14-C 15-A 16-A 17-C 18-C 19-A 20-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER

 

.........................................................