İNTERAKTİF TESTLER


1- 454 sayısının yüzler basamağında bulunan rakamın basamak değeri kaçtır?

   a) 4             b) 50              c) 400

2.89 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile birler basamağındaki rakamın basamak değeri farkı kaçtır?

   a) 98          b) 71             c) 62

3-455 sayısını en yakın onluğa yuvarlayın.

     a) 450         b) 460         c)470

4-647 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirirse yeni sayımız kaç olur?

      a) 467        b) 764          c)674

5-Aşağıdakilerden hangisi bir çift sayıdır?

     a)345         b) 849           c)638

6-Rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları farklı en küçük üç basamaklı sayının farkı  kaçtır?

        a) 899             b) 885        c) 874

7-Ardışık üç sayının toplamı 33 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır?

    a)11             b)12               c)13

8-Berna 9 düzine tebeşirin  48 tanesini kullanılırsa geriye kaç deste tebeşir kalır?

a) 60            b) 10          c)6

9-Alper 300 sayfalık hikayenin önce 123 sayfasını sonra  98 sayfasını okursa, geriye okumadığı kaç sayfa kalır?

   a) 89             b) 79         c) 69

 

10-Bir çıkarma işleminde çıkan 123, fark 72 ise eksilen kaçtır?

a)51              b)124         c)195

11) Aşağıdakilerden hangisi kg ile ölçülmez?
a)Et    b)Ayran    c)Karpuz

12) Her gün 4 litre süt içen bir aile 2 haftada kaç litre süt içer?
a) 28      b)56     c) 120

13) Okulumuzun önüne erkekler 124, kızlar ise 143 tane çam ağacı dikmiştir. Ağaçların 88 tanesi kurursa okulumuzun önünde geriye kaç çam ağacı kalır?
    a) 187     b) 185     c) 179 

14) Bir sınıftaki öğrenciler 21 sıranın 12’sine ikişer , geriye kalan sıralara üçer oturursa bu sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?
    a)41       b)51     c)61

15) Her biri 21 kg gelen 8 kasa elmanın 75 kilogramı satılırsa geriye kaç kg kalır?
       a)93     b)83       c)103

16) Batuhan 9 yaşındadır. Ablası ondan 4 yaş büyük olduğuna göre ikisinin 3 yıl sonraki yaşlarının toplamı kaçtır?
      a)22      b)13      c)28

17) 12- 19- 26- ?- 40-47 örüntüsünde ? yerine hangi sayı gelmelidir.
      a)32    b)33    c)34

18) Bir çiftlikte 24 tane ördek, 42 tane tavşan varsa bu çiftlikteki tavşanların toplam ayak sayısı ördeklerin ayak sayısından kaç fazladır?
     a)120     b)216      c)18

19) 48’den geriye doğru altışar sayarsak 5. sayımız kaç olur?
a)18 b) 20 c)22

20) 23 sayısının 5 katının 35 eksiği 50’den kaç fazladır?
a) 130 b)80 c)30

1-C 2-B 3-B 4-A 5-C 6-B 7-B 8-C 9-B 10-C

11-B 12-B 13-C 14-B 15-A 16-C 17-B 18-A 19-A 20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................