SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
1. Okulların açıldığı hafta aşağıdaki kutlama etkinliklerinden hangisi yapılır?
A) Yeni Yıl
B) İlköğretim Haftası
C) Okuma Bayramı
  2. 
A)
B)
C)
2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır?
A) 8 yıl
B) 5 yıl
C) 12 yıl
  3. 
A)
B)
C)
3. İlköğretimden sonra hangi eğitim bölümü başlar?
A) Yüksek Öğretim
B) Orta Öğretim
C) Üniversite
 4.
A)
B)
C)
4. İlköğretim haftası ne zaman kutlanır?
A) Eylül ayının ilk haftası
B) Yılın ilk haftası
C) Okulların açıldığı hafta
  5.
A)
B)
C)
5. İlköğretim haftasında aşağıdakilerden hangisi anlatılır?
A) Okul ve okumanın önemi
B) Okul ve çevresinin güzelleştirilmesi
C) Öğrencilerin okul sevgisi
  6.
A)
B)
C)
6. İlköğretim haftası hangi ay kutlanır?
A) Eylül
B) Ekim
C) Kasım
  7.
A)
B)
C)
7. Çantamızı hazırlarken aşağıdakilerden hangisini dikkate alırız?
A) Sevdiğimiz dersler
B) Ödevlerimizi
C) Haftalık ders programını
  8.
A)
B)
C)
8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Derse hazırlıklı gelmeliyiz.
B) Derse başlamadan önce araç ve gereçlerimizi hazırlamalıyız.
C) Ders konularını arkadaşlarımızla kararlaştırmalıyız.
  9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdakilerden hangisi müzik dersinin araçlarından birisidir?
A) Makas
B) Cetvel
C) Flüt
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi matematik dersinin araçlarından birisi olamaz?
A) Cetvel
B) Raket
C) Pergel
  11.
A)
B)
C)
11. “Pastel Boya” hangi dersin araçlarından birisidir?
A) Görsel sanatlar
B) Beden eğitimi
C) Müzik
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisidir?
A) Spor yapmak
B) Resim yapmak
C) Göz rengimiz
  13.
A)
B)
C)
13. Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla ortak bir özelliğimizdir?
A) Okuduğumuz sınıf
B) Boyumuz
C) Saçımızın rengi
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İlgi ve yeteneklerimiz farklıdır.
B) Fiziksel farklılıklarımız olabilir.
C) Giysilerimiz kişisel farklılıklarımızdandır.
  15.
A)
B)
C)
15. Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir kişisel özelliktir?
A) Şüphecilik
B) Hoşgörülülük
C) Kıskançlık
  16.
A)
B)
C)
16. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir kişilik özelliğidir?
A) Oyunbozanlık
B) Dürüstlük
C) Güvenirlik
  17.
A)
B)
C)
17. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını istemeyiz?
A) Kararlılık
B) Bencillik
C) Çalışkanlık
  18.
A)
B)
C)
18. Arkadaşlarımızda aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin olmasını isteriz?
A) Somurtkanlık
B) Kötümserlik
C) Naziklik
  19.
A)
B)
C)
19. Doğru olanı söylemek ve yapmak aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A) Dürüstlük
B) Hoşgörülülük
C) Anlayışlılık
  20. 
A)
B)
C) 
20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Arkadaşlarımızın kişilik özelliklerine saygılı olmalıyız.
B) Arkadaşlarımızın kişilik özellikleri bizi hiç ilgilendirmez.
C) Olumlu kişilik özellikleri çevremizle iyi iletişim kurmamızı sağlar.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......