SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İletişim; bilgi, duygu ve düşünce alışverişidir.
B) İyi bir konuşmacı, dinleyicinin yüzüne bakmaz.
C) Can kulağı ile dinlemek, nefes almadan dinlemektir.
  2. 
A)
B)
C)
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sağlıklı iletişim için dinlemeyi bilmeliyiz.
B) Başkalarıyla sadece konuşarak iletişim kurarız.
C) İyi bir dinleyici, konuşmacının yüzüne bakmaz.
  3. 
A)
B)
C)
3. “İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır.” atasözü aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) İletişim
B) Arkadaşlık
C) Selamlaşma
 4.
A)
B)
C)
4. İnsanlar arasındaki iletişim nasıl sağlanır?
A) İyi bir dinleyici olarak.
B) İyi bir konuşmacı olarak.
C) Konuşarak ve dinleyerek.
  5.
A)
B)
C)
5. Arkadaşlarımızın duygularını nasıl anlarız?
A) Yüz ifadelerinden
B) Düşüncelerinden
C) Yaptıkları işaretlerden
  6.
A)
B)
C)
6. Çevremizle en fazla nasıl iletişim kurarız?
A) Bakarak
B) Konuşarak
C) Yazarak
  7.
A)
B)
C)
7. “Sınıfımızda kulaktan kulağa oynadık. Sınıfın arkasındaki arkadaşımızın kulağına öğretmenimizin söylediği cümle kulaktan kulağa söylenerek en öndeki arkadaşımıza kadar geldi. Ancak cümlenin çok değiştiğini gördük.” Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru ve etkili bir iletişim kurulamamıştır.
B) Arkadaşlarımız yanlı davranmıştır.
C) Aramızda işitme zorluğu çeken vardır.
  8.
A)
B)
C)
8. “Arkadaşı saçını çekince Ceren; içinden ona kadar saydı sonra yüzünü yıkadı. Derin derin nefes alarak kendisini mutlu eden bir olayı düşündü.” Ceren’in yapmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkili bir iletişim kurmak.
B) Öfkesini kontrol etmek.
C) Arkadaşlarını teselli etmek
  9.
A)
B)
C)
9. Aşağıdaki duygularımızdan hangisi olumlu bir duygudur?
A) Kızgınlık
B) Mutsuzluk
C) Hoşgörülülük
  10.
A)
B)
C)
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşadığımız olaylara karşı gösterdiğimiz tepkilerden birisi değildir?
A) Korku
B) Üzüntü
C) Resim
  11.
A)
B)
C)
11. Aşağıdaki olaylardan hangisine öfkelenmeyiz?
A) Çok sevdiğimiz bir eşyamız kaybolduğunda
B) Elbisemize çay döküldüğünde
C) Yeni bir kıyafet aldığımızda
  12.
A)
B)
C)
12. Aşağıdakilerden hangisi duygularımızla ilgili atasözlerinden birisi değildir?
A) Keskin sirke küpüne zarar.
B) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
C) Sakla samanı, gelir zamanı.
  13.
A)
B)
C)
13. Hasta olan bir arkadaşımızı ziyaret etmemiz aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Duyarlılık
B) Hoşgörülülük
C) Umursamazlık
  14.
A)
B)
C)
14. Aşağıdakilerden hangisi duyarlılık ifadesidir?
A) Okula zamanında gelmek.
B) Paramızı biriktirmek.
C) Parkta çimleri çiğnememek.
  15.
A)
B)
C)
15. Arkadaş seçiminde aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
A) Boyunun uzun olmasına
B) Kuvvetli olmasına
C) Dürüst olmasına
  16.
A)
B)
C)
16. İyi bir konuşmacı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
A) Nezaket ifadelerini kullanır.
B) Dinleyicinin yüzüne bakar.
C) Bağırarak konuşur.
  17.
A)
B)
C)
17. “Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır.” Atasözü, iletişimle ilgili hangi kuralı vurgular?
A) Nezaket ifadelerini kullanmalıyız.
B) Yüksek sesle konuşmalıyız.
C) Devamlı konuşarak karşımızdakine konuşma fırsatı vermemeliyiz.
  18.
A)
B)
C)
18. “Sınıfımızda başkan seçecektik. Hepimiz sınıf başkanı olmak istiyorduk. Öğretmenimiz seçim için dört tane aday belirlememizi istedi. Aramızda konuşarak dört aday belirledik.” Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Uzlaşma
B) Demokrasi
C) Bencillik.
  19.
A)
B)
C)
19. “Sınıf başkanını seçmek için belirlenen adaylardan seçtiğimizi bir kağıda yazarak sandığa attık. Sandıktan çıkan oyları saydık. En fazla oyu alan arkadaşımız başkan oldu.” Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
A) Yönetim
B) Demokrasi
C) Uzlaşma
  20. 
A)
B)
C) 
20. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir davranış değildir?
A) Sınıf başkanını seçimle belirlemek.
B) Sınıfta herkese eşit davranmak.
C) Ödevini yapmayan arkadaşımızı eleştirmek.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 
......