İNTERAKTİF TESTLER


1-) “Bize ablam (  ) dayım (  ) halam (  ) eniştem  ve  çocukları  geldiler (  )”
Cümlesinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a-)(  ,  ) (  , ) (  ,  ) (  .  )

b-) (  ,  ) (  . ) (  .  ) ( ? )        

c-) (  ,  ) (  ?  ) (  .  ) (  .  )        

2-) Hangi cümlenin yazımı doğrudur?
a-) Kısa mı kısa  saçları vardı?
b-) İstediğim şapkayı getirdin mi?
c-) Kimin elbisesi bu.

3-) Hangi  sözcük  diğerlerine  göre  sözlükte  önce  gelir?
a-) Kalas        
b-)Kalan           
c-) Kalay

4-) “Kadın  merdivenlerden  hızlı  çıktı.”  Cümlesindeki  sözcüklerin  ilk  harflerini  alfabe sırasına koyarsak sıralama nasıl olur?
a-)  h  -  m  - ç  -  k                

b-) ç  -  h  -  k  -  m         

c-)    ç – k  - m  -  h             

5-) Aşağıdaki  harflerin  hangisi   “ s  ”   ve    “ ”  harfleri  arasında  yer alır?
a-)  m           
b-)  ğ             
c-) ü 

6-) Hangi cümlede özel isim  yoktur?
a-) Bu  hafta  “Küçük  Kelebekler ” isimli kitabı okudum.
b-) Dün  akşam  Adana’dan  gelmişlerdi.
c-) Hangi  yoldan  gideceklerini  bilmiyorum.

7-) “Gelecek  hafta  dayımla  Bursa’ya  gideceğiz.” Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
a-) Neden            
b-) Nereye           
c-) Kiminle

8-) Hangisi  cins ( tür ad )  isimlerdir?
a-) Hayvanlara verilen isimler          

b-) Gazete ve dergi isimleri         

c-) Hayvan isimleri

9-) Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle bir cümle kurabiliriz?
a-) çiçek  - Birsen  - okula
b-) gitti  -  eve -  erken
c-) yürürken  - Gamze  - karşıya

10-) “ doğa ” sözcüğünün eşanlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
a-) Cem , varlıkları  gruplandırırken  zorlanıyor.
b-) Bu  orman  gerçekten  çok  güzelmiş.
c-) Ece ,  tabiatta  gezmeyi  çok  seviyor.

 

11-) “ sene  -  yıl ”  arasındaki  ilişki , hangi seçenekte de vardır?
a-) beyaz – siyah  
b-) hızlı  - yavaş   
c-) kırmızı  -  al

12-) Hangi  sözcük   eşseslidir?
a-) sıra         
b-) kelebek      
c-) tamir

13-) Hangi  seçenekte  zıt anlamlı sözcükler beraber yazılmıştır?
a-) pinti – cömert 
b-) geniş  - bol
c-) tamirat – onarım 

14-) “Aralık  ocak  şubat                        Yandaki dörtlükte kaç yere virgül (  ,  ) konulmalıdır?
Kış  aylarında  bulunur 
Çok kar yağınca
Kardan  adam  yapılır ”   
a-) 5         
b-) 4       
c-) 3

15-) “Köylünün bir gün çocuğu hastalanmış.Köylü adamla karısı çok endişelenmişler.Birkaç doktora  göstermişler ama çare bulamamışlar.Bunun üzerine adam atına atlayıp kralın sarayına gitmiş.Kapıdaki nöbetçiler onu içeriye almamışlar.
--Yukarıdaki kısa metinde hangi sorunun cevabını bulamayız?
a-) Nöbetçiler adamı neden içeriye almamışlar?
b-) Köylü adam neden telaşlanmış?
c-) Çocuğun hastalığı için önce ne yapmışlar?

16-) “ dolu ”  sözcüğü  hangi cümlede  farklı anlamda  kullanılmıştır?
a-) Dolu , tüm bitkilere zarar vermiş.
b-) Bir dolu bardak süt içmiş.
c-) Sürahi su ile doluydu.

17-) “Ben  çay  içerken gülmesine üzüldüm.” Cümlesinde kaç tane eşsesli sözcük vardır?
a-) 2       
b-) 1         
c-) 3

18-) Hangi cümleye farklı noktalama işareti konulmalıdır?
a-) Havalar soğumaya başladı       
b-) Kuzuya  “Pamuk”  ismini koymuş      
c-) Gitmesini mi istedim

19-) “Göztepe’deki  evimize  sonbahar  gelince  buzdolabı  aldık.”  
Cümlesinde kaç tane birleşik kelime vardır?
a-) 3          
b-) 4         
c-) 2

20-) Hangi cümlede virgül yanlış kullanılmıştır?
a-) Defter , kalem ve silgi almış.      
b-) Bahçede sarı , sarı çiçekler vardı.    
c-) Mavi, sarı , mor renkliydi.

  

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER........................................................