İNTERAKTİF TESTLER


Yeni evimiz

      Bir yaz günüydü.Yeni evimize gelmiştik. Babam yeni komşumuzun 6 çocuğu olduğunu söyledi. Yeni arkadaşlarım olacağı için sevindim.Ama eski arkadaşlarımıda özlüyordum.
Eşyalarımızı taşırken  çocuk sesleri duyduk.Babam bunlar yeni komşular, dedi. Ayakkabıları dışarıda olduğu için 2. Dairenin kapısının yanından zorlukla geçtik. Bir üst katta da biz oturacaktık. Biraz dinlendikten sonra yatmaya karar verdik. O da ne? Televizyon, teyp hatta çığlık sesleri birbirine karıştı.
Anlaşılan bizim için bu evde kalmak çok zor olacak..kalabalık şehir,arabalar,beni korkuttu.Şimdiden eski evimizi özlemeye başladım.

(Aşağıdaki ilk 5  soruyu metne göre cevaplayınız)

1-Yazar ve ailesi ne zaman evlerine dönmüşler?

 1. Bir yaz günü
 2. İş dönüşü
 3. Okul dönüşü

2-Fatih babasının haberine neden sevinmiş?

 1. Eve geldikleri için
 2. Altı yeni arkadaşı olacağı için
 3. Tatilden döndükleri için


3-İkinci dairenin kapısının önünden neden zorlukla geçebilmişler?

 1. Merdivenler dar olduğu için
 2. Dairenin kapısının önünde ayakkabıları olduğu için
 3. Yoruldukları için

4-Fatih ve ailesi evlerinde neden yatamamışlar?

 1. Yeni komşuları gürültü yaptığı için
 2. Üst katta oturdukları için
 3. Yerleşmeye karar verdikleri için

5-Fatih eski evini neden özlüyor?

 1. Arkadaşlarını özlediğinden.
 2. Yeni komşuları yüzünden.
 3. Kalabalık şehir,arabalar yüzünden..

 6-Sözcük sayısı en fazla olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Okulumu çok seviyorum.
 2. Evimize gelmeyecekler miymiş?
 3. Akşam olunca ders çalışacağım.

 7-Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?

 1. babam
 2. babam geldi
 3. geldi

 8-Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında sonda yer alır?

 1. Adana
 2. Amasya
 3. Ankara

9-Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı “ kelebek“ kelimesinin hece sayısı ile aynıdır?

 1. stadyum
 2. semaver
 3. spor

10-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır?

 1. Kemal eve koşa koşa geldi.
 2. Merve üzgün ve kederliydi.
 3. Erkan, merdivenlerden bir aşağıya bir yukarıya koşuyordu.

 

11-Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde , kelimeler eş anlamlısıyla birlikte verilmiştir?

 1. yanlış-doğru
 2. iyi-kötü
 3. gıda-besin

12-Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda kullanılamaz?

 1. Konuşma çizgisi ( - )
 2. Ünlem ( ! )
 3. Nokta ( . )

13“ Dolabın gözünden bir toplu iğne ……………” ifadesinin sonuna soru işareti konulması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 1. aldın mı
 2. al
 3. alsana

14-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Şiirin her dizesi büyük harfle başlar.
 2. Mektuplardaki hitaplar(seslenişler) büyük harfle başlar
 3. Kurum ve kuruluş isimleri küçük harfle yazılabilir

15-“Bardaksözcüğüne aşağıdakilerden hangisini getirirsek çoğul yapmış oluruz?

 1. –lar
 2. –cı
 3. –den

 16.      1. Sonra alışveriş yaptık.
2. Hava kararmadan eve döndük.
3. Sabahleyin erkenden yola çıktık.
4. Önce teyzemlere uğradık.

Yukarıdaki olaylar oluş sırasına göre sıralandığında doğru sıralama nasıl olur?
A) 3 - 4 - 1 - 2      B)  2 - 3 - 1 – 4      C) 1 - 4 - 3 – 2 

 

17.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?
A)  Sinemada izlediğiniz filmi beğendiniz mi
B)  Tiyatroda hangi oyun oynanıyordu
C)  Cuma günü birlikte alışverişe gidelim

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır

A.Ahmet Emre’ye bağırdı.
B.Salı günü Ankara’dan Cizre’ye gidecem.
C.Benim kedim minnoş çok güzel.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki adların tümü çoğul isimdir?
A. Sokaklar, caddeler, yollar hep ıslanmış
B.  Su damlaları usul usul yere düşüyor.                     
C. Cama vuran yağmur sesini dinledim.

20 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “veya” yazmak doğru olur?
A)  Resmimi çizdim .................. boyayamadım.
B)  Orman ............... deniz resmi çizeceğim.
C)  Resim yapacaktım ................ boyalarım yanımda yok.

 

  

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................