İNTERAKTİF TESTLER


1.Alfabemizde kaç sesli,kaç sessiz harf vardır?

a) 8-21               
b) 24-5            
c) 21-10

2. Aşağıdakilerden hangisinde büyük sesli uyumu vardır?
a) Ali okula gelmedi.
b) Baharda kelebekler uçuşur.
c) Hasan hasta oldu.

3. Bir hece en fazla kaç harften oluşur?

a) 4                      
b) 2                      
c) 1

4. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a) Bolu     
b) Afyonkarahisar      
c) Kars

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte ilkönce gelir?

a) Göl               
b) Gök             
c) Göz

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel adın yazımı yanlıştır?

a) Ankaralılar geldi.
b) Mustafa Kemaller ölmez.
c) Dedem Atatürkü görmüş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad vardır ?

a) Yemeği üstüne dökme.
b) Temiz elbiseni giy.
c) Ali simitini   yedi.

8. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ad durum eki alan sözcük vardır?

a) Ayşe eve geldi mi?
b) Ayşe gül topladı.
c) Ayşe gelecek.

9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eş sesli sözcük vardır?
a) Tabağı kırdım.
b) Çayda yüzdüm.
c) Kitabımı kapladım.

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde soru eki yanlış yazılmıştır?
a) Oya haber verdi mi?
b) Hala bize gelir misin?
c) Bana nerede olduğunu söylermisin?

 

11.Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta koyulmalıdır?
A) Tatilde nereye gidiyorsun     
B) Ali bugün nereye gitti
C) )Buraya gelir misin

12. “Ayça kalemi Serkan’a verdi.” tümcesinde tür adı olan kelime hangisidir?

A) kalem     
B) Ayça      
C) Serkan        

13. “Erkan, babası ve kardeşi Olcay  parka gittiler” tümcesinde kaç tane özel isim vardır?

A) bir    
B)iki      
C) üç          

14. Kahramanmaraş sözcüğü kaç hecelidir?

A) beş    
B) dört       
C) üç       

15. Aşağıdaki kelimelerden hangisi her zaman büyük harfle başlar?

A) Okul     
B)  Bahçe     
C) Karabük         

16.” Uzun” kelimesinin zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük    
B)  İri       
C) Kısa         

17. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi tümcedir?
A) Ödevlerimi yaptım
B) Dışarısı çok
C) Yolda yürürken

18.Aşağıdakilerden hangisi bir meyve adı değildir?

A) Elma    
B)Pırasa       
C) Üzüm         

19.Aşağıdakilerden hangisi bir hayvan adı değildir?

A) Kümes     
B) Kuzu       
C) Kedi        

 

20.Aşağıdaki kelimelerden hangisi her zaman büyük harfle başlar?

A) Ağaç      
B) Anıtkabir       
C) Şehir        

 

1-A 2-C 3-A 4-B 5-B 6-C 7-B 8-A 9-B 10-C

11-B 12-A 13-B 14-A 15-C1 6-C 17-A 18-B 19-A 20-B

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................