İNTERAKTİF TESTLER


1.Suna’nın defterine yazdığı tümcelerin hangisinde özel ad  yoktur?

a.Karabaş’ı ve kedimi çok seviyorum
b. Dayım ve ben çok iyi anlaşıyoruz.
c. Beşiktaşta’mı oynuyorsunuz?

2.Furkan aşağıdaki kelimelerin hangisini doğru yazmıştır?

a. Türkiye’den    

b.arka’daş          

c.tuz’suz             

3.Yeni  ayakkabı alınca,eski ayakkabımı tamire verdim.Cümlesinde altı çizili sözcüklerin özellikleri hangi  seçenekte doğru olarak verilmiştir.

a. eş sesli   

b. eş anlamlı 

c. zıt anlamlı                       

4.Yaşlı  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

a.Yaşlı dizine dayanarak yürüyordu.
b.Yaşlı ağaç çiçek açmadı
c.Gözü yaşlı anne bize bakıyordu.

5.Hangi cümlede mi soru eki yanlış yazılmıştır.

a. ”İpek” sözcüğü cins isimmi?
b.İstanbul’u çok mu seviyorsun?
c. Tiyatroyu da mı seviyorsun?

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

a. Galip Bey kitap yazdı.
b. Ali’ler sinemaya gitti.
c. Karabaşın kulübesini boyadım.

7.Aşağıdakilerden hangisinde  papatya sözcüğünün kesme işareti ile ayrılması gerekir?

a. Papatyayı mı çok seviyorsun,menekşeyi mi?
b.Papatyalar bahar gelince kırlarda açarlar
c. Papatyanın annesi bize  geldi.

8. –de durum eki,aşağıdaki sözcüklerin hangisine eklenirse  -te biçimine dönüşür?

a.Ali         

b. çiçek               

c. Ayşe                

9.Kedim çok cesur bir hayvandı cümlesinde cesur yerine hangi sözcük kullanılırsa cümle zıt (karşıt) olur?

a.zayıf                 

b. korkak            

c.çekingen           

10.Annem pazardan elma ( ) armut ( )  nar ( ) aldı.tümcesinde ( ) işaretinin kullanıldığı yerlere hangi noktalama işareti konulmalıdır?

a. virgül              

b.noktalı virgül            

c. nokta

Günün ilk ışıklarıyla birlikte sesler çoğalmaya başladı. Derken her yanı bir gürültü sardı. Bu olağan dışı bir gürültüydü. Çocuk, korku içinde yatağından fırladı. Pencereye koştu. Camı açtı. Sokağa baktı. Öteden kocaman bir greyder geliyordu. O zaman anımsadı. Karşıdaki arsada yapı çalışmaları başlayacaktı. Orada bundan sonra top oynayamayacaklardı. Güneş altında fazlaca yandıklarında, koşup zeytin ağacının gölgesine sığınamayacaklardı.

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)


11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu metne en uygun başlık olur?

A)  Zeytin ağacı   

B) Ormanın önemi     

C)Çiçek sevgisi

12. Sesler ne zaman çoğalmaya başladı?

A)Gece yarısı         

B)Öğle üzeri     

C)  Günün ilk ışıklarıyla    

13. Çocuğun korkmasının nedeni neydi?

A)Greyderin gürültüsü   

B)Trenin gürültüsü   

C) Çocuk gürültüsü   

14. Çocuk zeytin ağacının kesileceğine neden üzüldü?

A)Kaleleri yıkılacağı için,          B) Gölgesine sığınamayacakları için C)Ağaca çıkamayacakları için

15. Çocuk yatağından nasıl fırladı?

A)  Neşe içinde          

B)Korkuyla        

C) Telaşla              

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir isteği belirtmektedir?

A)  Çalışan kazanır.    

B)  Yaşamak ne güzel    

C) Biraz da çalışalım 

17. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlılık ilişkisi yoktur?

A)  Ak-beyaz              

B)  Savaş-barış      

C) Al-kırmızı                

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ırmak” sözcüğüyle eş anlamlı bir sözcük vardır?

A)Bu bölgedeki nehirler her yıl taşar.
B)Kayalıkların arasındaki pınardan ipince bir su sızıyordu.
C)Denize dökülen çayda küçük balıklar var.

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde zıt anlamlı kelime verilmemiştir?
A)  küçük-büyük
B) siyah-kara 
C)  dar-geniş        

 

20.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “kısıtlama” sözcüğünün eş anlamlısıdır?
A)Sıkışık          
B) Çözüm        
C)  Sınırlama            

1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A

11-A 12-C 13-A 14-B 15-B 16-C 17-B 18-A 19-B 20-C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................