İNTERAKTİF TESTLER


1. Hangi sözcük öbeği ile bir tümce kurulamaz?
a)çok – sokak – kalabalıktı
b) yeni – ders – yılı - çok
c) okul – toplu – yaşadığımız – yerdir – bir

2. “Bana suratını asma biraz gül.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gül kelimesi bu cümleyle aynı anlamda kullanılmıştır?
A)Sen gülünce güzelleşiyorsun.
B)Gülleri suladın mı?
C)Bahçedeki gül biraz fazla büyümüş. 

3. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisine nokta konulur?
A)  cm        
B)  Dr        
C)  kg                      

4. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A)  Al-kırmızı          
B)  Güzel-çirkin      
C)  Zayıf-şişman  

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılan kelime vardır?
  A)Hakan’ın babası eve gitti.                     
  B) Yarın Isparta’ya gideceğim.
  C)Hasa’nın defteri kayboldu.

6. Aşağıdaki grupların hangisinde iki cins adı, bir özel ad vardır?
A)Eğirdir, Yağcılar, Ömer                  
B) Kızak, Ağaç, Nehir
C)Şehir, Halk, Atatürk             

7. “Al” sözcüğü aşağıdaki hangi cümlede renk anlamında kullanılmıştır?
A)Meral, al elbiseleriyle bayrama katıldı.
B)Anneme al dediğim halde bana kalem almadı.
C)Baba bana sarı kalem al.

8. “Kelimelerin anlamlarını öğrenmek için …………dan yararlanırız.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilir?
A)  Yazım kılavuz       
B) Sözlük        
C)   Ansiklopedi    

9. “Hatice koşuda…………geldi.” Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) 1.           
B) Bir   
C)1,ci                        

10. “Başkaları ile ilgilenirsen, iki ay içinde birçok dost kazanabilirsin;başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen iki yılda bile tek dost kazanamazsın.” Sözünden aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkartılamaz?

A)Dostluk için ilk adımı kendimiz atmalıyız.
B)Dost kazanmak için uzun zaman gerekir.
C)İnsan dışa dönük ve girişken olmalıdır.

 

11- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş(eşsesli) değildir?
A) kurum   
B) eski       
C) çile         

12-  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A)Çeyiz              
B) Çeşit           
C)Çevik                      

13- “Seninle gezmek isterdim ……..zamanım yok.”
tümcesindeki noktalı yere hangisi getirilemez?
A) ama      
B) lâkin    
C) çünkü       

 

ÇOCUK

“Tohum gibidir çocuk
Yeşerecektir.
Güneş gibidir çocuk
Parlayacaktır.
Şiir gibidir çocuk
Sevilecektir.
O narin bir çiçektir.”
                            Zeynep Kabakçıoğlu

İlk dört soruyu şiire göre yanıtlayınız.

14- Tohuma benzetilen çocuk ne olacaktır?
a) okuyacak    
b)
parlayacak   
c)
yeşerecek

15- Güneşe benzetilen çocuk ne olacaktır?
a) parlayacak      
b)
solacak        
c) sevilecek

16- “Şiir gibidir çocuk” dizesinde çocuğa hangi duygu gösterilmiştir?
a)sevgi          
b) coşku                
c)
hasret  

17-  Şiirin son mısrasında (dizesinde) çocuk neye benzetilmiş?
a) güzel bir kuşa      
b)
parlak güneşe             
c)narin bir çiçeğe 

1 8-  Verilen tümcelerden hangisinin sonundaki noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
a) Yaşasın, okul açıldı!
b) Güz geldi mi yapraklar sararır?
c) Onu ben de görmüştüm.

19- Hangi sözcük öbeği ile bir tümce kurulamaz?
a)çok – sokak – kalabalıktı
b) yeni – ders – yılı - çok
c) okul – toplu – yaşadığımız – yerdir – bir

20-Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlılık ilişkisi yoktur?
  A) Savaş-barış    
B)  Al-kırmızı 
C) Ak-beyaz 


1-B 2-A 3-B 4-A 5-C 6-C 7-A 8-B 9-A 10-B


 

   

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................