İNTERAKTİF TESTLER


1.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili varlıkları “iletişim araçları” olarak sınıflandırırsak hangisi dışarıda kalır?
A)  Gelip gelmeyeceğini öğrenmek için telefon ettim.
B) Uzun zamandır görmediğim arkadaşıma mektup yazdım.
C) Okulumuza yeni bir bilgisayar ile tepegöz alındı.

2.Aşağıdakilerden hangisi telefonla konuşurken yanlış bir davranış sergilemektedir?

A) Derya, telefonda arkadaşlarına gün boyunca yaşadıklarını anlatır.
B)  Sema, telefonu “Buyurun.” diyerek açar.
C) Özgür, telefonu açan kişiye öncelikle kendini tanıtır.

Meraklı bir tarla faresi vardı. Bir gün yuvasından ayrılıp köyün harman yerine girdi. Amacı insanları tanımaktı. Ninesi, insanların yaşamlarının çok ilginç olduğunu söylemişti. Tarla faresi insanları görünce çok korktu. Ayaklarının arasında ezilmemek için samanların arasına sokuldu. Çiftçi, samanları arabaya doldurup köyün yolunu tuttu.
(Aşağıdaki iki soruyu metne göre yanıtlayınız.)

3.Meraklı tarla faresinin yuvasından ayrılıp köyün harman yerine girmekteki amacı nedir?
A)  Yeni yerler görmek
B)  Yiyecek bir şeyler bulmak
C)  İnsanları tanımak

4.Metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A)  Ninesi, minik tarla faresine ne söylemişti?
B) Tarla faresi niçin samanların arasına sokulmuştu?
C)  Meraklı tarla faresi insanlarla ne zaman konuşabildi?

Bir bahar günü Gökkuşağı Güneş’e seslendi:
— Bak Güneş kardeş, ben senden daha güzelim, dedi.
Güneş ona:
— O renkleri sana ben verdim, dedi.
Gökkuşağı:
— Hayır, o renkler benimdir, dedi.
Güneş, ona cevap vermedi. Hemen bulutların arasına saklanıverdi. Gökkuşağı artık görünmez oldu. Güneş, kendini beğenen gökkuşağını böyle cezalandırdı.

(Aşağıdaki iki soruyu metne göre yanıtlayınız.)

5.Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Güneş’in Gökkuşağını cezalandırması
B)  Gökkuşağı’nın Güneş’e verdiği ders
C) Güneş ile Gökkuşağı’nın dostlukları

6.Aşağıdakilerden hangisi metnin ana fikridir?

A) Başkalarını küçümsememeli, kendini beğenmişlik yapmamalıyız.
B) Kendi yaptıklarımızdan dolayı başkalarını cezalandırmamalıyız.
C)  Başkalarına yardım etmeden önce kendimizi düşünmeliyiz.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kolay” sözcüğünün hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı vardır?
A)  Uçurtma yapmak düşündüğümden daha basit ve eğlenceliymiş.
B) Olayın böyle güç ve karmaşık olduğunu bilmiyordum.
C) Sınavda önce basit soruları, sonra zorlarını yaptım.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlamı diğerlerinden farklıdır?

A) Şimdiden ne yapacağıyla ilgili tasalanmaya başladı.
B)  Haberi alınca hepsi birden rahat bir nefes aldılar.
C)  Çocuk geç kalınca annesi ve babası kaygılandılar.

9.
(a) yurt dışından
(b) dönecek
(c) babam
(d) yarın
Yukarıdaki sözcüklerin anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A)  (b) (c) (a) (d)              
B)  (c) (a) (d) (b)
C)  (c) (b) (d) (a)              

10.“Derginin 16( ) sayfasındaki makaleyi kim yazmış( )” cümlesinde ( ) içlerine konulması gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A)  nokta, soru işareti              
B)  virgül, soru işareti
C)  nokta, nokta     

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A)  Kuzenim Duygu Ankara’da yaşamaktadır.
B)  Ülkemizin bir bölümü Avrupa kıtasındadır.
C)  Kedimiz Sarman henüz üç aylıktır.


Bahar olsun da seyredin
Nasıl süsler bayırları,
Zümrüt gibi çayırları,
Yüze güler o incecik
Gelin yüzlü papatyalar,
Altın gözlü papatyalar.
12.Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen şiire uygun bir başlıktır?
A)  Papatyalar 
B) Çayırlar 
C) Zümrüt  
       
13.“Şeker” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul olarak kullanılmıştır?

A) Çayınızı şekerli mi içersiniz?
B)  Bu şekerleri sana kim verdi?
C)  Dedem kahveyi şekersiz içer.

14.“Benim ................ pembe, senin .................... ne renk?” cümlesinde noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) bisikletim - bisikletin
B) kazağımız - kazağınız
C)  tokası - tokaları

15.“gezgin” kelimesi için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Ek almamış bir kelimedir.
B) Ek almıştır fakat anlamı değişmemiştir.
C) Ek alarak başka bir anlam kazanmıştır.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A) Doktor ablama gözlük vermiş.
B) Evde evcilik oynadık.
C) Ablamla sinemaya gittik.

17. “Benim dayım simitçi.” cümlesindeki türemiş ad hangisidir?
A)simitçi             
B) dayım           
C)benim 

18. “Atatürk’e çok şey borçluyuz.” cümlesindeki birleşik ad hangisidir?
A)  şey           
B) Atatürk’e         
C) borçluyuz

19. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?
A)Işık gözlerimi kamaştırdı.
B) Dedem gözlüksüz asla okuyamaz.
C) Ben gözlükçüde çalıştım.

20. Aşağıdakilerden hangisinde ek aldığı halde adın anlamı değişmemiştir?

A) süt-çü           B) kelebek-ler       C) kalem-lik

1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-A 7-C 8-B 9-B 10-A

11-B 12-A 13-B 14-A 15-C 16-C 17-A 18-B 19-A 20-B

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER ........................................................