İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1 )Aşağıdakilerden hangisi somut addır?
A) Hayal
B) Saygı
C) Umut
D) Hava
2.
A)
B)
C)
D)
2 )Aşağıdakilerden hangisi, topluluk ismi değildir ?
A) Çobanlar
B) Ordu
C) Sürü
D) Takım
3.
A)
B)
C)
D)
3 )Hangi tümcede altı çizili sözcük büyük harfle başlanarak yazılmalıdır?
A) Baharda gökyüzü pırıl pırıldır.
B) Dünya, güneş etrafında hep döner mi?
C) Tüm dünyanın gözleri onun üzerindeydi.
D) Gece ay ışığı her yeri aydınlatmıştı.
4.
A)
B)
C)
D)
4 )Aşağıdakilerden hangisi türemiş isim değildir ?
A) Geçit
B) Vergi
C) Çamur
D) Yatak
5.
A)
B)
C)
D)
5 )Aşağıdakilerden hangisi türemiş isimdir?
A) Bakkal
B) Bakıcı
C) Bakla
D) Bakır
6.
A)
B)
C)
D)
6 )Sene başında okulumuza vali gelince çok 1 2 3 4 5 6 sevinmiştik . cümlesinde yer alan adlar 7 aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) 1-2-3-4
B) 2-3-4-5
C) 1-3-4-5
D) 1-2-3-6
7.
A)
B)
C)
D)
7 ) Aşağıdakilerin hangisinde "lık" eki soyut bir ad türetmiştir?
A) Zeytinlik
B) Odunluk
C) Elbiselik
D) Büyüklük
8.
A)
B)
C)
D)
8 ) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik ad değildir ?
A) Aygün
B) Anıttepe
C) Gözlükçülük
D) Akşehir
9.
A)
B)
C)
D)
9 )Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü isimdir?
A) Uyudu
B) Koşmuş
C) Kanayacak
D) Geliyor
10.
A)
B)
C)
D)

10 ) Aşağıdakilerden hangisi isimden türeyen isimdir?
A) Okuma
B) Dalgıç
C) Süpürge
D) Gecelik

11.
A)
B)
C)
D)
11 ) Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Dolmabahçe
B) Zeytinburnu
C) Altın ova
D) Gümüşdere
12.
A)
B)
C)
D)
12 ) Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?
A) Ülke
B) Şehir
C) Yeşilırmak
D) Radyo
13.
A)
B)
C)
D)
13 ) "Yağmurlar" isminin türüyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Mana,cins,çoğul
B) Madde, cins,tekil
C) Madde,cins,çoğul
D) Madde,özel,çoğul
14.
A)
B)
C)
D)
14 ) Aşağıdakilerden hangisi birleşik isim değildir ?
A) Görüntü
B) İçters
C) Yurtsever
D) Dedikodu
15.
A)
B)
C)
D)
15 ) Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinde bütün sözcükler tür adlarından oluşmuştur?
A) Kalem-kar-kazan
B) Şehir-halk-İslamiyet
C) Türkiye-İstanbul-Saray
D) Uludağ-Fırat-Ov
16.
A)
B)
C)
D)
16 ) " Elma" sözcüğünün ne tür bir ad olduğuna ilişkin aşağıda verilenlerin hangisi doğrudur?
A) Somut-tür-tekil
B) Somut-tür-çoğul
C) Soyut-tür-tekil
D) Tür-özel-somut
17.
A)
B)
C)
D)
17 ) Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir ?
A) İnsanlar
B) Takımlar
C) Sınıflar
D) Sürüler
18.
A)
B)
C)
D)
18 ) Aşağıdakilerden hangisi çoğul addır?
A) Toplar
B) Yular
C) Kiler
D) Ordu
19.
A)
B)
C)
D)
19 ) "Dağlar tepeler aştık, sonunda bir düzlüğe vardık" cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
20.
A)
B)
C)
D)
20 ) Aşağıdaki bileşik adlardan hangisine çoğul eki (-ler,-lar) getirildiğinde adın yapısında farklılaşma olur?
A) Devekuşu
B) Akbaba
C) Yüzbaşı
D) Alabalık
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

   
......