İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Vapurlar bugün de çalışmıyormuş.
B) Kürsüde konuşurken çok heyecanlıydı.
C) Ona da hak veriyoruz.
D) Şimdi de şuna bakalım.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2 )Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Sınıf içinde yaşamak
B) Düzensiz insan ilişkileri
C) Kurallı olmanın
D) Uygar bir insan olmalısın.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Okuma yazmayı öğreniyorlardı.
B) Benimle birlikte koşuya katıldı.
C) Babam beni gezmeye götürdü.
D) Annem beni almaya gelmedi.
 4.
A)
B)
C)
D)
  4 )Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
A) Defterinin kenarını kırıştırma.
B) Saat 12'yi 5 geçiyor.
C) Kar, ağacın dallarını kırmış.
D) Kuğu çok güzel bir kuştur.
  5.
A)
B)
C)
D)
  5 )Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?
A) Köyün muhtarı oldukça gençti.
B) Antalya'ya çoğunlukla kar yağmaz.
C) Ayşe gitmek isteyince, onu kimse tutamazdı.
D) Cüzdanımda hiç param kalmamış.
  6.
A)
B)
C)
D)
  6 ) 1.depolar 2.bazı bitkiler 3.besin 4.köklerinde Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerin hangisine uygun düşer?
A) 1-2-3-4
B) 2-4-3-1
C) 4-3-2-1
D) 2-3-4-1
  7.
A)
B)
C)
D)
  7 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Dişlerimizi ne zaman ve nasıl fırçalamalıyız?
B) Dün akşam neden erken yatmadın?
C) Hikaye okumayı sever misin?
D) Keki beğendin mi?
  8.
A)
B)
C)
D)
  8 )"Aksi adamın biri" sözüyle tanımlanan nasıl bir kişidir?
A) Ters işler yapan
B) Huysuz ve sinirli olan
C) Durmadan şaka yapan
D) Başkalarının tersine giden
  9.
A)
B)
C)
D)
  9 )Aşağıdakilerden hangisi bir tümce değildir ?
A) Püf püf diye üfledi.
B) Odunları bitirmişler mi?
C) Ormanda çam, meşe, gürgen
D) Bahçe her gün sulanıyor.
  10.
A)
B)
C)
D)
  10 )"Rüzgar acı acı esiyor." ifadesiyle anlatmak istenen nedir?
A) Dışarıda ılık bir havanın olduğu
B) Rüzgarın ağacı yıktığını
C) Dışarıda sert bir rüzgarın estiği
D) Kışın yaklaştığı
  11.
A)
B)
C)
D)
  11 )Tutam(1), bayırdan(2), deveyi(3), bir(4), uçuran(5), ottur(6) Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturmak için hangi sıralama yapılmalıdır?
A) 4-1-6-3-2-5
B) 2-3-5-6-4-1
C) 3-2-5-4-1-6
D) 3-5-2-4-1-6
  12.
A)
B)
C)
D)
  12 )Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatım yoktur?
A) Sevinci gözlerinden okunuyordu.
B) Çok korktuğu gözlerinden belliydi.
C) Bu işten kurtulmak için çıkış yolu aradı
D) Amcasına derin bir saygıyla bağlıydı.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13 )"Arkadaşım buluttan nem kapardı." Cümlesinde, sözü edilen kişi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir?
A) Meraklı
B) İçli
C) Alıngan
D) Titiz
  14.
A)
B)
C)
D)
  14 )"Kapı kapı dolaşmak" deyimini en iyi açıklayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkalarının kapısına gitmek
B) Çok gezmek.
C) Gezmeyi sevmek
D) Kapıları kontrol etmek
  15.
A)
B)
C)
D)
  15 )"Onun ......... .............. sana ders olsun." Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Başına gelen
B) Başa gelen
C) Başını bekleyen
D) Başını dinleyen
  16.
A)
B)
C)
D)
  16 )Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?
A) Sendeki bu tembelliğin sonu
B) Sakatlara karşı görevimiz
C) Çalışıyor ki,başarılı olsun
D) Bu sözlüğün faydası
  17.
A)
B)
C)
D)
  17 )Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere "fakat" kelimesi getirilemez ?
A) Yaramaz ............. çalışkan
B) Tembel .................. terbiyeli
C) Yaşlı ............... yakışıklı
D) Zayıf ................. güçlü
  18.
A)
B)
C)
D)
  18 )Aşağıdaki cümlelerden hangisi gelecekte olan iş ve oluşları haber vermektedir?
A) Levent'in kalemi kırılmış.
B) Bu tren İzmir'e gidiyor.
C) Dün annem kek yaptı.
D) Babam yarın gelecek.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdakilerden hangisi bir tümcedir?
A) Hepsi geçmişte kaldı
B) Ufuklara açılan yelken
C) Hep, seven ve giden
D) Ardından koşulan ümitler
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20 )Aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi bir tümce değildir ?
A) Bütün ayakkabılar boyanmıştı.
B) Okulu hepimiz çok.
C) Deniz sessiz ve sakindi.
D) Çocuklar oyuna daldılar.
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER                              

 

 
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

......