İNTERAKTİF TESTLER


1. Hangisi kuvvetin neden olacağı bir etki değildir

A) durma
B) hızlanma
C) donma
D) hareket

2. Cansu oyuncak kamyonunu hızlı bir şekilde iterek hızlanmasını sağladı.Kamyon 5m. gittikten sonra yavaşlayarak durdu.Bu olayın sebebi nedir?

A) Kamyonun tekerleğinin çıkması
B) Kamyonun devrilmesi
C) Yerin sürtünme kuvveti
D) Hepsi

3. Duran bir otomobilin hareket etmesi hangi hareket türüdür?

A) yavaşlama
B) hızlanma
C) sallanma
D) dönme

4. Hareket ile kuvvet arasındaki ilişki hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Hareket ile kuvvet ters yönlüdür
B) Aynı yöndedir
C) Aralarında ilişki yoktur
D) Hareket sonucunda kuvvet oluşur

5. Duvar saatindeki yelkovanın hareketi ne tür bir harekettir?

A) sallanma
B) aşağı-yukarı
C) dönme
D) durma

6. Aşağıdaki maddelerin hangisinde itme kuvveti ile çekme kuvveti bir arada verilmiştir?

A) Kapının açılıp örtülmesi
B) Rafın açılıp örtülmesi
C) Araba kapısının açılıp örtülmesi
D) Yerdeki taşın yer değiştirilmesi

7. A cismine uygulanan kuvvetin etkisi kalktığında A cismi eski haline geliyorsa bu cisim hakkında ne söylenebilir?

A) A cismi katı haldedir
B) A cismi esnek bir maddedir
C) A cismi gaz haldedir
D) A cismi sıvı haldedir

8. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi doğru kullanmama sonucunda oluşabilecek durumlardan değildir?

A) Sağlığımız bozulabilir.
B) Maddi ve manevi zararlara neden olur.
C) Tasarruf ederiz.
D) Çevremize karşı duyarsız hale geliriz.

9. Aşağıdakilerden hangisi futbol topunun bir maç sırasında yaptığı hareketlerden biri değildir?

A) Hızlanma
B) Yön değiştirme
C) Sallanma
D) Dönme

10. Aşağıdaki hareketler den hangisi itmeye örnektir?

A) Bilordo oyununda masanın üzerinde duran toplara vurma
B) Halat yarışında herikitarafın hareketi
C) Topa doğru koşan arkadaşınızın kazağını tutma
D) Sandelyeyi kendimize doğru yaklaştırma


11. Kuvvet uygulayınca aşağıdakilerden hangisinin şekli kalıcı olarak değişmez?

A) tel
B) silgi
C) pencere camı
D) boş kola kutusu

12. Duvar saatindeki yelkovanın hareket etmesi aşağıda verilen hareket türlerinin hangisine örnektir?

A) dönme
B) hızlanma
C) sallanma
D) aşağı yukarı

13. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin olumsuz etkilerinden değildir?

A) İşitme yetinizin azalmasına hatta kaybolmasına neden olur
B) Uyku düzensizliğine neden olur
C) Gözlerimizin sağlığını bozar
D) Ruh sağlığımızın bozulmasına neden olur

14. Aşağıdakilerden hangisi hareket çeşitlerinden değildir?

A) hızlanan
B) yavaşlayan
C) duran
D) sabit hızlı

15. Hangisi çalılıkta yaşayamaz?

A) Serçe
B) Karınca
C) Böcek
D) Kartal

16. Aşağıdaki varlıklardan hangisi canlıdır?

A) Ayçiçeği
B) Kırılmış cam
C) Ekmek
D) Güneş

17. Canlılar, büyüyüp gelişmek veya enerji ihtiyaçlarını karşılamak için ................ yaparlar. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) beslenme
B) tepki
C) solunum
D) boşaltım

18. I. Dogurarak veya yumurta ile üreyebilirler II. Büyüme ve gelişmeleri sınırlıdır III.üreme ve beslenme yapmazlar IV. Aktif hareket edebilirler Yukarıdakilerden hangileri canlıların özelliklerindendir.

A) I-II
B) I-III-IV
C) I-II-IV
D) I-IV

19. Canlı varlıkların olgunluğa ulaşıncaya kadar geçirdiği evrelerin tümüne ……….. adı verilir. Noktalı yere uygun kelime hangisidir?

A) Doğma
B) Beslenme
C) Gelişme
D) Çoğalma

20. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün canlılarda ortak olarak gözlenir?

A) yüzme
B) yer değiştirme
C) hareket
D) konuşma


CEVAPLAR 1C 2C 3B 4B 5D 6B 7B 8C 9C 10A 11B 12A 13C 14C 15B 16D 17A 18D 19C 20C

 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER