İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1. “amaç” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) erek
B) istek
C) dilek
D) umut
2.
A)
B)
C)
D)
2. “berrak” kelimesinin karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) duru
B) bulanık
C) kirli
D) pis
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi eşsesli (sesteş) kelime değildir?
A) tepsi
B) yaş
C) kazan
D) çay
4.
A)
B)
C)
D)
4. Konuşmalarımızda ve okuduklarımızda anlayamadığımız kelimelerin anlamlarını nereden öğreniriz?
A) sözlük
B) yazım kılavuzu
C) ansiklopedi
D) dergi
5.
A)
B)
C)
D)
5. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) büyük-küçük
B) acı-tatlı
C) akıllı-deli
D) beyaz-ak
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) doktor-hekim
B) okul-mektep
C) kibar-kaba
D) sonbahar-güz
7.
A)
B)
C)
D)
7. “altın” kelimesi hangi tümcede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Altın fiyatları yine yükseldi.
B) Babam bana altın künye aldı.
C) Annemin altın gibi kalbi var.
D) O, güzel altın kolyem kayboldu.
8.
A)
B)
C)
D)
8. Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?
A) sıfat
B) vadi
C) dörtgen
D) güzelce
9.
A)
B)
C)
D)
9. “Su ile yüzmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “buz” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) erimek
B) kaymak
C) serinlemek
D) donmak
10.
A)
B)
C)
D)

10. “Göz ile görmek arasında bir ilişki vardır.” Aynı ilişki “kulak” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) ses
B) işitmek
C) kabartmak
D) kepçe

11.
A)
B)
C)
D)
11. “Ev ile oda” arasında bir ilişki vardır. Aynı ilişki “gemi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A) kamara
B) liman
C) iskelet
D) deniz
12.
A)
B)
C)
D)
12. “karınca” sözcüğü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Karıncalar, yazdan kışa hazırlık yapar.
B) Ayağım yine karıncalanıyor.
C) Bahçemizi karıncalar istila etmiş.
D) “Ağustos Böceği ile Karınca” masalını okudunuz mu?
13.
A)
B)
C)
D)
13. “ayrıntı” kelimesiyle aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş anlamlıdır?
A) detay
B) parça
C) bölüm
D) kısım
14.
A)
B)
C)
D)
14. Kelimelerin doğru yazımlarını öğrenmek için aşağıdakilerden hangisine başvururuz?
A) sözlük
B) imlâ kılavuzu
C) ansiklopedi
D) gazete
15.
A)
B)
C)
D)
15. “ Yıkamak” ile “yüz” arasında bir ilişki vardır. “kesmek” ile aşağıdakilerden hangisi arasında buna benzer bir ilişki vardır?
A) makas
B) bıçak
C) tırnak
D) doğramak
16.
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) arkadaş
B) dost
C) ahbap
D) akraba
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) beğenmek
B) sevmek
C) kötülemek
D) hoşlanmak
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir?
A) diploma
B) diplomatik
C) direk
D) diri
19.
A)
B)
C)
D)
19. Aşağıdakilerden hangisi “gam” sözcüğünün eş anlamlısı değildir?
A) kaygı
B) üzüntü
C) tasa
D) talih
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” kelimesi sözlük anlamında kullanılmıştır?
A) Dağlara ilk kar düştü.
B) Şekeri düştü, diye çok üzüldüler.
C) Uçakta güzel bir yere düştük.
D) Kadıncağız otobüste düşmüş.
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

   
......