A. SAYFA
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
5.SINIF
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
TEST -3- (Bu testin süresi:10 dakika)
      
 1.  Bir ailede aile bireylerin yanında dede, nine , amca, hala gibi kişilerde varsa bu aile hangi çeşittir?

A)    Kronoloji

B)    Soy bilim

C)    Geniş aile

D)    Aile kütüğü

 1. Kişilerin soyunu gösteren çizelgelere ne ad verilir?

A)    Kronoloji

B)    Soy bilim

C)    Soy ağacı

D)    Aile kütüğü

 1. Soy araştırma ile hangi bilim dalı ilgilenir?

A)    Kronoloji

B)    Soy bilim

C)    Soy ağacı

D)    Aile kütüğü

 1. Uzunluk ölçüsü temel birimi nedir?

A)    Metre

B)    Cm

C)    Mm

D)    dm

 1. Metrenin yüzde biri nedir?

A)    Metre

B)    Cm

C)    Mm

D)    dm

 1. Metrenin binde biri nedir?

A)    Metre

B)    Cm

C)    Mm

D)    dm

 1. Bir km kaç metreye eşittir?

A)    1000

B)    100

C)    10

D)    10 000

 1. En küçük uzunluk ölçüsü birimi nedir?

A)    Metre

B)    Cm

C)    Mm

D)    dm

 1. Doktorların iç organlarımızı dinlemek için kullandıkları alete ne denir?

A)    Kulaklık

B)    Strafor

C)    Steteskop

D)    Mikrofon

 1. Geçmişte yaşanan olayları anlatan bilim dalina ne denir?

A)    Tarih

B)    Anı

C)    Roman

D)    hikaye

 1. Dik açı kaç derecedir?

A)    180

B)    90

C)    360

D)    100

 1. Doksan dereceden küçük açılara ne denir?

A)    Dik

B)    Geniş

C)    Büyük

D)    Dar

 1. Doğru açı kaç derecedir?

A)    100

B)    90

C)    180

D)    360

 1. Doksan dereceden büyük açılara ne ad verilir?

A)    Dik

B)    Geniş

C)    Büyük

D)    Küçük

 1. Ağırlığı ve hacmi olan her şeye ne denir?

A)    Madde

B)    Cisim

C)    Alet

D)    Eşya

 1. Maddelerin işlenip şekillendirilmiş haline ne denir?

A)    Madde

B)    Cisim

C)    Alet

D)    Eşya

 1. Esnek olmayan maddelere ne ad verilir?

A)    Saydam

B)    Berk

C)    Opak

D)    Yarı saydam

 1. Işığı geçirmeyen maddelere ne ad verilir?

A)    Saydam

B)    Berk

C)    Opak

D)    Yarı saydam

 1. Işığı geçiren maddelere ne ad verilir?

A)    Saydam

B)    Berk

C)    Opak

D)    Yarı saydam

 1. Uzayan katlanabilen, bükülebilen maddelere ne ad verilir?

A)    Saydam

B)    Berk

C)    Opak

D)    Esnek


HAZIRLAYAN: Sınıf Öğretmeni Hamit BİÇER
                                                                                         
          
  

1. SORU
A)
B)
C)
D) 

2. SORU
A)
B)
C)
D) 


3. SORU
A)
B)
C)
D) 


4. SORU
A)
B)
C)
D)  


5. SORU
A)
B)
C)
D)  


6. SORU
A)
B)
C)
D) 


7. SORU
A)
B)
C)
D)
 

8. SORU
A)
B)
C)
D)
 


9. SORU
A)
B)
C)
D) 
10. SORU
A)
B)
C)
D) 11. SORU
A)
B)
C)
D) 12. SORU
A)
B)
C)
D) 


13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D) 15. SORU
A)
B)
C)
D) 16. SORU
A)
B)
C)
D)
 

17. SORU
A)
B)
C)
D)
 


18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D) 20. SORU
A)
B)
C)
D)

 

 

DEĞERLENDİR