A. SAYFA
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
5.SINIF
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
TEST -5- (Bu testin süresi:10 dakika)
  
 1. Ruslar ve Ermeniler hangi bölgemizi işgal etmişlerdir?

A)    Doğu anadolu

B)    Ege bölgesi

C)    Akdeniz bölgesi

D)    Güneydoğu Anadolu

 1. Ege bölgesini kimler işgal etmişlerdir?

A)    İngilizler

B)    Fransızlar

C)    İtalyanlar

D)    Yunanlılar

 1. Akdeniz Bölgesini kimler işgal etmişlerdir?

A)    İtalyanlar

B)    Fransızlar

C)    Ruslar

D)    Yunanlılar

 1. Madde miktarına ne ad verilir?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Atom

D)    Molekül

 1. Ağırlık ölçüsü birimi nedir?

A)    Ton

B)    Kilogram

C)    Gram

D)    Metreküp

 1. Maddelerin uzayda kapladığı yere ne denir?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Atom

D)    Molekül

 1. Litre ve metreküp ile ne ölçülür?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Atom

D)    Molekül

 1. Sıvı ölçüsü temel birimi nedir?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Litre

D)    Kilogram

 1. Katıların hacmini ölçmede hangi ölçüden yararlanıyoruz?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Litre

D)    Metre küp

 1. Ölçümde kullanılan kabin ağırlığına ne denir?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Dara

D)    Net kütle

 1. Maddelerin ölçülebilir özellikleri nelerdir?

A)    Hacim- kütle

B)    Atom – molekül

C)    Litre – ağırlık

D)    Kütle - kitle

 1. Eşit kollu terazi ile ne ölçülebilir?

A)    Hacim

B)    Kütle

C)    Atom

D)    Molekül

 1. Doğada var olan maddeler nasıl maddelerdir?

A)    Karışık

B)    Saf

C)    Doğal

D)    Bileşik

 1. İşlenmemiş maddelere ne ad verilir?

A)    Ham madde

B)    Saf

C)    Doğal

D)    Bileşik

 1. Çeşitli maddelerin karıştırılmasıyla insanlar tarafından yapılan maddelere ne ad verilir?

A)    Yapay

B)    Saf

C)    Doğal

D)    Bileşik

 1. Tek bir madde yapısından oluşan maddelere ne denir?

A)    Karışık

B)    Saf

C)    Doğal

D)    Bileşik

 1. Birden çok maddeden oluşan yapıya ne ad verilir?

A)    Karışık

B)    Saf

C)    Doğal

D)    Suni

 1. Tuz, şeker gibi maddelerin suda erimesine ne denir?

A)    Çözelti

B)    Karışım

C)    Birleşim

D)    Erime

 1. Çözeltileri ayırmak için hangi ayırma yöntemini kullanırız?

A)    Eleme

B)    Eleme

C)    Süzme

D)    Buharlaştırma

 1. Sıvılardan katıları ayırmada hangi yöntemi kullanırız?

A)    Eleme

B)    Eleme

C)    Süzme

D)    Buharlaştırma

    
HAZIRLAYAN: Sınıf Öğretmeni Hamit BİÇER
                                                                                                       
          
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)
 2. SORU
A)
B)
C)
D)
 


3. SORU
A)
B)
C)
D)
 

4. SORU
A)
B)
C)
D)  5. SORU
A)
B)
C)
D)  6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)
 

8. SORU
A)
B)
C)
D)
 

9. SORU
A)
B)
C)
D)
 10. SORU
A)
B)
C)
D)
 


11. SORU
A)
B)
C)
D) 12. SORU
A)
B)
C)
D)
 

13. SORU
A)
B)
C)
D)
 


14. SORU
A)
B)
C)
D)
 


15. SORU
A)
B)
C)
D)
 


16. SORU
A)
B)
C)
D)
 17. SORU
A)
B)
C)
D)
 18. SORU
A)
B)
C)
D)
 


19. SORU
A)
B)
C)
D)
 20. SORU
A)
B)
C)
D)
 

 

 

DEĞERLENDİR