A. SAYFA
1.SINIF
2.SINIF
3.SINIF
4.SINIF
5.SINIF
6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
TEST -9- (Bu testin süresi:10 dakika)
   
 1. Atmosferde %78 oranında bulunan hangi gazdır?

A)    Oksijen

B)    Hidrojen

C)    Azot

D)    Karbondioksit

 1. Yer kabuğunun hemen üzerinde yer alan hangi katmandır?

A)    Çekirdek

B)    Hidrosfer

C)    Atmosfer

D)    Magma

 1. Magmanın soğuması sonucu hangi katman oluşmuştur?

A)    Çekirdek

B)    Yerkabuğu

C)    Atmosfer

D)    Su küre

 1. Dünyamızın en sıcak katmanı hangisidir?

A)    Çekirdek

B)    Yerkabuğu

C)    Atmosfer

D)    Magma

 1. İçerisinde mineral ve kayaçların bulunduğu katman hangisidir?

A)    Çekirdek

B)    Yerkabuğu

C)    Atmosfer

D)    Magma

 1. Yer kabuğu içerisinde yer alan ekonomik değeri olan kayaç ve minerallere ne ad verilir?

A)    Maden

B)    Magma

C)    Tuz

D)    Kum

 1. Yeryüzünün ne kadarı sularla kaplıdır?

A)    3/4

B)    2/4

C)    4/3

D)    4/2

 1. Yeryüzünün ne kadarı karalarla kaplıdır?

A)    3/4

B)    1/4

C)    4/3

D)    4/2

 1. Kayaçların parçalanması sonucu hangi madde oluşur?

A)    Maden

B)    Toprak

C)    Tuz

D)    Kum

 1. Toprağın rüzgar ve suların etkisi ile aşınması ve taşınması olayına ne ad verilir?

A)    Heyelan

B)    Erozyon

C)    Kayma

D)    Erime

 1. Yurdumuzda erozyonla mücadele eden sivil toplum örgütü hangisidir?

A)    TMO

B)    MTA

C)    TEMA

D)    TÜKODER

 1. Erozyonu önlemek için alınabilecek en önemli önlem nedir?

A)    Taraçalama

B)    Ağaçlandırma

C)    Sulama

D)    Çevre koruma

 1. Canlı yaşamı için önemli olan unsurlar sırasıyla nedir?

A)    Hava – toprak – su

B)    Toprak – su –hava

C)    Su – toprak – hava

D)    Hava – su - toprak

 1. Çevreyi oluşturan en önemli unsur sırasıyla nedir?

A)    Hava – toprak – su

B)    Toprak – su –hava

C)    Su – toprak – hava

D)    Hava – su - toprak

 1.  Zararlı gazların oluşturduğu çevre sorunu nedir?

A)    Hava

B)    Su

C)    Toprak

D)    Ses

 1. Zararlı kimyasal atıklar öncelikle hangi kirliliğe neden olur?

A)    Hava

B)    Su

C)    Toprak

D)    Ses

 1. Katı atıklar öncelikle hangi kirliliğe neden olur?

A)    Hava

B)    Su

C)    Toprak

D)    Ses

 1. Hava, su ve toprak kirliliği olarak ele alınan küresel sorun nedir?

A)    Çevre kirliliği

B)    Hava kirliliği

C)    Su kirliliği

D)    Toprak kirliliği

 1. Dünyamızın en iç katmanı hangisidir?

A)    Çekirdek

B)    Yerkabuğu

C)    Atmosfer

D)    Magma

 1. Ateş küreye ne ad verilir?

A)    Çekirdek

B)    Yerkabuğu

C)    Atmosfer

D)    Magma

   
HAZIRLAYAN: Sınıf Öğretmeni Hamit BİÇER

 
                                                                                                            
  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

 


2. SORU
A)
B)
C)
D)


 

3. SORU
A)
B)
C)
D)

 


4. SORU
A)
B)
C)
D)  5. SORU
A)
B)
C)
D)  6. SORU
A)
B)
C)
D)
 7. SORU
A)
B)
C)
D)
 

8. SORU
A)
B)
C)
D)
 

9. SORU
A)
B)
C)
D)
 


10. SORU
A)
B)
C)
D)
 


11. SORU
A)
B)
C)
D)
 12. SORU
A)
B)
C)
D)

 

13. SORU
A)
B)
C)
D)
 

14. SORU
A)
B)
C)
D)


 


15. SORU
A)
B)
C)
D)


 

16. SORU
A)
B)
C)
D)
 

17. SORU
A)
B)
C)
D)

 


18. SORU
A)
B)
C)
D)
 


19. SORU
A)
B)
C)
D)
 


20. SORU
A)
B)
C)
D)

 

 

DEĞERLENDİR