İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Kare ve dikdörtgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?
A) 180
B) 360
C) 270
D) 320
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2.Karenin bir iç açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 45
C) 80
D) 180
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir?
A) 90
B) 60
C) 120
D) 180
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Eşkenar üçgenin bir açısı kaç derecedir?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 180
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İkiz kenar üçgenin iki açısı eşittir.
B) Eşkenar üçgenin bütün açıları eşittir.
C) Bir açısı 90 derece olan üçgene dik üçgen denir.
D) Üçgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir.
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. İki açısı eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeşit kenar üçgen.
B) Eşkenar üçgen.
C) İkiz kenar üçgen.
D) Dik üçgen.
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Açılarından biri 90 derce olan üçgen hangisidir?
A) Çeşit kenar üçgen.
B) Eşkenar üçgen.
C) İkiz kenar üçgen.
D) Dik üçgen.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bütün açıları birbirine eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeşit kenar üçgen.
B) Eşkenar üçgen.
C) İkiz kenar üçgen.
D) Dik üçgen.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Açı ve kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeşit kenar üçgen.
B) Eşkenar üçgen.
C) İkiz kenar üçgen.
D) Dik üçgen.
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Verilen iki açısı 50 ve 70 derece olan üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir?
A) 120
B) 60
C) 80
D) 90
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Farklı açısı 70 derece olan ikizkenar üçgenin eşit açılarından birisi kaç derecedir?
A) 55
B) 65
C) 45
D) 75
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Eşit olan açılarından birisi 80 derece olan üçgenin farklı açısı kaç derecedir?
A) 40
B) 20
C) 80
D) 60
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Eşit açılarının toplamı 110 derece olan ikizkenar üçgenin farklı açısı kaç derecedir?
A) 30
B) 45
C) 70
D) 75
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Verilen açıları 60 ve 55 derece olan çeşitkenar üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir?
A) 40
B) 45
C) 60
D) 65
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. İki açısının toplamı 130 derece olan bir üçgenin verilmeyen açısı kaç derecedir?
A) 50
B) 60
C) 75
D) 80
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Eşit açılarından birisi 45 derece olan ikiz kenar üçgenin farklı açısı kaç derecedir?
A) 60
B) 90
C) 105
D) 115
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Açılarından birisi 90 dereceden büyük olan üçgen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeşit kenar üçgen.
B) Eşkenar üçgen.
C) Geniş açılı üçgen
D) İkiz kenar üçgen.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Dar açılarından biri 50 derece olan dik üçgenin diğer dar açısı kaç derecedir?
A) 35
B) 45
C) 50
D) 40
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Aşağıdakilerden hangisi dik üçgenin açılarından birisi olamaz?
A) 100
B) 80
C) 60
D) 45
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Bir açısı geniş olan üçgenin aşağıdakilerden hangisi diğer açılarından birisi olamaz?
A) 40
B) 90
C) 60
D) 45
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ/ KAPA

 

......