İNTERAKTİF TESTLER


 

1.
A)
B)
C)
D)
1 – Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) çiçekçi
B) simitçi
C) acı
D) börekçi
2.
A)
B)
C)
D)
2 – Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almamıştır?
A) İzmirli
B) Aşçı
C) Açlık
D) Davullar
3.
A)
B)
C)
D)
3 – “ Öğren” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse, anlamlı bir sözcük oluşur?
A) – lik
B) – cı
C) - sız
D) - lı
4.
A)
B)
C)
D)
4 – Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır?
A) yağmurluk
B) kirli
C) şekersiz
D) ağaçta
5.
A)
B)
C)
D)
5 – Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır?
A) kalemlikten
B) gözlükçü
C) camcılık
D) işsizlik
6.
A)
B)
C)
D)
6 – Aşağıdakilerden hangisinin sonuna – cı eki getirilerek meslek adı oluşturulur?
A) kitap
B) öğretmen
C) bakkal
D) balık
7.
A)
B)
C)
D)
7 –Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) canlı
B) bulutlu
C) şeftali
D) bilgili
8.
A)
B)
C)
D)
8 –Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çiçek
B) Çiçekçi
C) Çiçeklik
D) Çiçekçilik
9.
A)
B)
C)
D)
9 –Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Silgi
B) Bilgi
C) Sevgi
D) Dergi
10.
A)
B)
C)
D)

10 –Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) Evcil
B) Evcilik
C) Evli
D) Evcik

11.
A)
B)
C)
D)
11 – Aşağıdakilerin hangisinde “– cı” eki eklendiğinde sözcük, kökündeki varlığı satan kişi anlamı kazanır?
A) öğren
B) çiçek
C) aş
D) iz
12.
A)
B)
C)
D)
12 – Aşağıdakilerden hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmamıştır?
A) tüpçü
B) yazlık
C) tuzluk
D) kalemi
13.
A)
B)
C)
D)
13- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki yoktur?
A) Gözlükçü
B) Vatandaşlık
C) Evleri
D) Pazarcılar
14.
A)
B)
C)
D)
14-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A) Kitaplık
B) Defter
C) Gazeteci
D) Silgi
15.
A)
B)
C)
D)
15- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem yapım eki hem çekim eki vardır?
A) Kitaplar
B) Kusursuz
C) Okuldan
D) Demirciler
16.
A)
B)
C)
D)
16-.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde birden çok yapım eki vardır?
A) Algıladı
B) Pazarlıkçı
C) Yolcular
D) Durak
17.
A)
B)
C)
D)
17- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) dostluk
B) yabancılık
C) inatçı
D) sokaklar
18.
A)
B)
C)
D)
18-Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır?
A) Yazlığımız
B) Terlikçi
C) Arabalardan
D) Bilginlik
19.
A)
B)
C)
D)
19 - ‘Sabah yazlıktan yeni dönmüştük’’ Cümlesinde hangi kelime hem yapım eki hem de çekim eki almıştır ?
A) Yazlıktan
B) Sabah
C) Yeni
D) Dönmüştük
20.
A)
B)
C)
D)
20-Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A) Kalemlerimden birini sen al.
B) Tahtayı nöbetçi sildi.
C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor
******** HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......