YÖNLER


Özgür sınıfa getirdiği pusula ile yönleri belirlemeye çalışıyor.
Pusulayı sıranın üzerine koyduğunda pusulanın 
renkli ucu  sınıfın penceresini gösteriyor. Özgür sınıfın penceresine
 arkasını döndüğünde sağ kolu mevsim şeridini gösteriyor. 
Yüzü de kapıya dönük oluyor.
(1., 2. , 3. soruları yukarıdaki yazıya göre yanıtlayınız)


1. Yukarıdaki anlatıma göre sınıfın penceresi hangi yöndedir?
A) batı
B) kuzey
C)güney
D) doğu

2. Mevsim şeridi hangi yöndedir?
A) doğu
B) kuzey
C) güney
D) batı

3. Sınıfın kapısı hangi yöndedir?
A) güney
B) kuzey
C) batı
D) doğu

4. Yönleri bulmak için aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
A) Ağaçlardan
B) Taşlardan
C) Denizden
D) Karıncalar

5. Yüzümüzü Güneş’in doğduğu yere döndüğümüzde sağ kolumuz 
hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

6. Akşam Güneş batarken yüzümüzü güneşe döndüğümüzde 
sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Batı
C) Doğu
D) Kuzey

7. Sağ kolumuzu doğuya, sol kolumuzu batıya uzatınca 
önümüz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

8. Pusula hangi yönleri gösterir?
A) Doğu- Batı
B) Batı - Güney
C) Güney - Kuzey
D) Kuzey - Doğu

9. Pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Batı
C) Doğu
D) Kuzey

10. Aşağıdakilerden hangisinde ana yönler tam olarak verilmiştir.
A) Güneydoğu – Kuzeybatı
B) Doğu – Güney – Kuzey – Batı
C) Kuzeydoğu – Güney – Batı
D) Kuzeybatı – Güney – Doğu


11. Aşağıdakilerden hangisi ara yön değildir?
A) Kuzeybatı
B) Güneydoğu
C) Kuzeydoğu
D) Doğubatı

12. Öğle vakti Güneş tam tepedeyken en kısa gölgemiz oluşur. 
En kısa gölgemiz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

13. Karınca yuvalarının açık önü hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Batı
C Doğu
D) Kuzey

14. Ağaçların ve taşların yosun tutan tarafı hangi yönü gösterir?
A Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

15. Güneş batarken sağ tarafımızdaki yön aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güney
B) Batı
C) Doğu
D) Kuzey

16. Doğuya doğru bir süre gittikten sonra sola dönüyorum. 
Hangi yöne dönmüş olurum?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

17. Bir çocuk batan güneşi izlerken sol tarafı hangi yönü gösterir?
A) Güney
B) Batı
C) Doğu
D) Kuzey

18. Gece yönümüzü kutup yıldızına döndüğümüzde 
sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) Doğu
B) Batı
C) Güney
D) Kuzey

19. Asiye okula giderken bir süre kuzeye doğru yürüyor 
ve okula geliyor. Asiyeler’in evi okulun hangi yönündedir?
A) Güney
B) Batı
C) Doğu
D) Kuzey


20. Aşağıdakilerden hangisi doğu ile kuzey arasındaki 
ara yönün aksi yöndür?
A) Güneydoğu
B) Güneybatı
C) Güneydoğu
D) Kuzeybatı

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA