Konu Anlatımlı etkileşimli Eğitim:
Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkelerinden birisi değildir
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Çağdaşlık
 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün yönetimle ilgili ilkesidir? 
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 3. Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olmayacağını, bütün bireylere eşit davranılacağını esas alan ilkeaşağıdakilerden hangisidir? 
   Cumhuriyetçilik
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 4. Aşağıdaki ilkelerden hangisi kurtuluş savaşı sırasında belirlenmiş ve bu savaşın başarıyla sonuçlandırılmasında etkili olmuştur? 
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 5. I. Millet adına karar verme yetkisi millete aittir, II. Halk dolaylı olarak yönetimde söz sahibi olmuştur. Yukarıdaki ifadeler aşağıdakiilkelerin hangisi ile ilgilidir? 
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 6. Cumhuriyetin ilanının aşağıdaki ilkelerinhangisiyle doğrudan bir ilgisi yoktur? 
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 7. 1. Türk dil Kurumunun kurulması 2. Türk Tarih Kurumunun kurulması. Yukarıdaki inkılaplar aşağıdaki ilkelerden önceliklehangisine bağlı olarak gerçekleştirilmiştir? 
   Cumhuriyetçilik 
   Milliyetçilik 
   Halkçılık 
   Laiklik
 8. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan aşağıdakiinkılaplardan hangisi halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılmıştır? 
   Teşvik-i sanayi kanunun kabulü 
   Ölçü ve tartı alanında yapılan yenilikler 
   Soyadı Kanunu’nun kabulü 
   Şapka inkılabı
 9. Yeni Türkiye Devletinde halkın yeterli sermaye birikimine sahip olmaması aşağıdakiilkelerden hangisinin benimsenmesine neden olmuştur? 
   Devletçilik 
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 10. Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, akıl ve bilimin gerektirdiği yenilikleri en kısa zamanda yapılmasının savunan ilkeaşağıdakilerden hangisidir? 
   Devletçilik 
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 11. Aşağıdaki ilkelerden hangisi ekonomik ihtiyaçlardan doğmuştur? 
   Devletçilik 
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 12. Cumhuriyet yönetiminin temelini oluşturan demokrasi aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilgilidir? 
   Devletçilik
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 13. Halifelik hangi ilke doğrultusunda kaldırılmıştır? 
   Devletçilik 
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 14. Eğitim ve toplumsal hayatta yapılan yenilikler hangi ilke doğrultusunda yapılmıştır? 
   Devletçilik
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 15. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ön gören Atatürk ilkesiaşağıdakilerden hangisidir? 
   Devletçilik 
   İnkılapçılık 
   Halkçılık 
   Laiklik
 16. Saltanatın kaldırılması hangi ilke doğrultusunda yapılmış bir inkılaptır? 
   Milliyetçilik 
   Cumhuriyetçilik 
   Halkçılık 
   İnkılapçılık
 17. Türk Dil Kurumunun kurulması aşağıdakiilkelerin hangisiyle ilişkilidir? 
   Milliyetçilik 
   Cumhuriyetçilik 
   Halkçılık
   İnkılapçılık
 18. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan birisi olamaz? 
   Barışçılık 
   Savaşçılık 
   Akılcılık 
   Bilimsellik
 19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
   Türk medeni kanunun kabulü hukuk alanında yapılan inkılaplardandır. 
   Soyadı kanunun Atatürk’ün laiklik anlayışıyla ilgilidir. 
   Halkçılık; halkın kendi kendini yönetmesidir. 
   Saltanatın kaldırılması laiklik ilkesi ile ilgilidir.
 20. Aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? 
   Milli egemenlik ilkesi Cumhuriyet yönetiminin temelini oluşturur. 
   Cumhuriyetçilik ilkesi, Milliyetçilik ve Halkçılık ilkesinin bir sonucudur. 
   Milliyetçilik milli birlik ve beraberlikten doğmuştur. 
   İnkılapçılık; yönetimsel ilkelerden birisidir.