SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır?
A) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Arkadaşım burnundan soluyordu.
D) Sporcularımız göğsümüzü kabarttı.
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Türkçede sözcüklerin sonuna “b,c,d,g” harfleri gelmez. Bunların yerine aşağıdakilerden hangileri gelir?
A) f,ş,h,ğ
B) p,r,s,m
C) l,m,z,b
D) p,ç,t,k
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması olmamıştır?
A) Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
B) Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.
C) El elin eşeğini türkü söyleyerek ararmış.
D) Ayağını yorganına göre uzat.
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?
A) Korkuluk
B) Kelebek
C) Sonbahar
D) Kıyafet
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?
A) gözcü
B) izci
C) evcil
D) gölge
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. "Yaramaz " sözcüğü hangi cümlede sıfat (ön ad) olarak kullanılmıştır?
A) Yaramaz çocuklar camı kırdılar.
B) Sizin çocuk pek yaramaz.
C) Yaramazlık iyi bir davranış değildir.
D) Yaramazı unuttun mu ?
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. "Gölge" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kardeşim ağacın gölgesinde serinliyor.
B) Tehlikeyi sezince babasının gölgesine sığınır.
C) Bazı bitkiler gölgeden hoşlanırlar.
D) Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. "Kısa" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hanginde "sıfat (ön ad)" görevinde değildir?
A) Ayşe'ye kısa saç çok yakışmış.
B) Eteğinin boyu biraz kısa olmuş.
C) Kısa zamanda hepsi unutulur.
D) Kısa boylu ağaçları seçmişler.
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Hangi tümcedeki eylemin kişisi diğerinden farklıdır?
A) Akşama doğru yola koyulduk
B) Her yıl bir yerlere kampa gidiyoruz
C) İki saattir ne konuştunuz?
D) Çapa ile bahçedeki otları temizledik
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. "O, her gün evi siler, süpürür, yerleştirirdi." cümlesinde kaç eylem bildiren sözcük vardır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eylem bildiren bir sözcük yoktur?
A) Sınıfta tam otuz sekiz kişi var.
B) Müdür yardımcısının yanına gidenler dönmedi.
C) Ben kır çiçeklerini daha çok severim.
D) Biraz sonra ben de çıkacağım.
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem bildiren bir sözcük yoktur?
A) Bazı çocuklar daha erken okurlar.
B) Bayramın kaçıncı günü yola çıkıyorsunuz?
C) İnşaatta birkaç işçi çalışıyor.
D) Yarın bize çocuklarla geliniz.
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. “Ünlüyle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek getirilirse araya kaynaştırma harfi konur.” Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
A) Dayım bize geldi.
B) Kapısı açıktı.
C) İkişer elma yedik.
D) Suyu içtim.
  14.
A)
B)
C)
D)

14. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin eş anlamı yoktur?
A) İnsan olarak vazifemiz iyi, dürüst ve ahlaklı olmak değil midir?
B) Dün olduğumuz sınavdan iyi not aldım.
C) Her kuşak kendinden sonraki nesillere pek çok eser bırakır.
D) Bu arkadaşımızın garip davranışları bizi korkutuyordu doğrusu.

  15.
A)
B)
C)
D)
  15. “Konuşma bir düşünce alış verişidir. Başka türlü söylemek gerekirse, konuşma, yaşantılarımızı başkalarıyla paylaşma işidir. Demokrasiyle yönetilen bir toplumda toplumsal yaşama bu yolla katılabiliriz. Şurası açık bir gerçek ki susan bireylerden oluşan toplumlarda sağlıklı bir demokrasiden söz edilemez.”
Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuşma özgürlüğü.
B) Susma hakkı.
C) Demokratik haklarımız.
D) Demokrasi.
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Ben bir küçük yaprağım.
Kırmızı, sarı bir yaprağım.
Yaşlı bir ağacın tam tepesinde
Sallanıp dururum.
Bir gün bir rüzgar esti.
İnce dalımdan aldı beni.
Bir oraya, bir buraya…….
Başka yapraklarla birlikte
Çıktık bir yolculuğa.
Şükrü Enis Regü
Yukarıdaki şiire aşağıdaki başlıklardan hangisi uygun değildir?
A) Bir yaprağın serüveni
B) Küçük yaprağın yolculuğu
C) Dalından ayrılan yaprak
D) Rüzgarın ettikleri
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. “Bazı kimseler başarısızlıklarını, talihsizliklere verir. Dünyanın, kendilerinin kötülüğü için çalıştığına inanırlar. Kendilerinde kusur bulunmadığını iddia ederler. Öte yandan bir atasözünde şöyle denmektedir; ‘Talihsizlik aptallığın komşusudur.’ Talihsizliklerinden şikayet eden insanlar kendi tembelliklerinin ve savurganlıklarının cezasını çekerler.”
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Hayatta başarılı olamayanlar, talihsiz insanlardır.
B) Talihsiz insanlar kendilerinde kusur bulunmadığına inanır ve bunu savunurlar.
C) Başarısızlık talihsizliğin değil, insanların kendi tembelliklerinin sonucudur.
D) Bazı atasözleri talihsizliği alaya alırlar.
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Yağmur yağdığı için pikniğe gidememişlerdi.
B) Sabaha doğru çocuğun ateşi düşmeye başladı.
C) Gürültü yüzünden konuşulanlar anlaşılmıyordu.
D) Kitapları sevdiğinden, ona “kitap kurdu” diyoruz.
  19.
A)
B)
C)
D)
  19.
Ben var isem ana dilimle varım.
Türkçem benim bereketli toprağım.
Akan sularımın sesi ondadır.
Güneşimin aydınlığı sıcağı…
Onunla güler, onunla ağlarım.
Mehmet SALİHOĞLU
Şiirin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dil sevgisi
B) Vatan sevgisi
C) Doğa sevgisi
D) Anne sevgisi
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. “Koca ağacın yanında bir tırtılın lafı mı olur? Ama o küçük dişlemelerle bütün bir orman yok olup gider. Küçük gayretlerin görece4i işe inanmalı ve böceğe karşı bir böcek sabrı ile mücadele etmeli. Bu ağaçları diken adam, ömrünün kısalığını aklına getirmemiştir. Siz de bir işi gözünüzde büyütmeden harekete geçin, ağaçlarınızı kurtarın.”
Yukarıdaki paragrafta asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İrade her güçlüğü yener.
B) Zor kullanmak yanlıştır.
C) İnsan sorarak öğrenir.
D) Ağaç çevreyi güzelleştirir
.
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

   
......