İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Hz. Muhammed doğmadan önce babasını kaybetmişti. Altı yaşındayken de annesini kaybetti. Bu nedenle çocukluk yıllarını aynı zamanda dedesi olan kimin yanında geçirmiştir?

A) Abdülmüttalip

B) Ebu Talip

C) Abdullah

D) Ebubekir

2. Hz. Muhammed’in gençliğini aşağıdakilerden kimin yanında geçirdiğini söylemek daha doğru olur?

A) Abdülmüttalip

B) Ebu Talip

C) Abdullah

D) Ebubekir

3. Hz Muhammed’in annesinin adı nedir?

A) Hatice

B) Fatma

C) Halime

D) Amine

4. Hz Muhammed’in süt annesi kimdir?

A) Hatice
B) Fatma
C) Halime
D) Amine

5. Hz Muhammed’in ilk eşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatice
B) Fatma
C) Halime
D) Amine

6. Hz. Muhammed’le ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hz Muhammed aile bireylerini sever, aralarında ayrım yapardı.

B) Hz Muhammed aile bireylerinin görüşlerine değer verirdi.

C) Hz Muhammed akrabalarını ziyaret ederdi.

D) Hz Muhammed aile bireyleriyle görüş alışverişinde bulunurdu.

7. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

A) Kasım
B) Abdullah
C) İbrahim
D) Zeyd

8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamberimizin ailesi misafirlere cömert davranırdı.

B) Peygamberimiz misafirlere bizzat kendisi hizmet etmeyi severdi.

C) Peygamberimizin ailesi yakın komşularla ilgilenmezdi.

D) Peygamberimiz aile bireylerinin görüşlerine önem verirdi.  “Cebrail bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede bulundu ki;  ben Yüce Allah’ın komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim”  

9.  Yukarıdaki hadiste komşuluk ilişkisiyle ilgili vurgulanan asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?         

A) Komşular arasında ayrım yapmadan hepsiyle iyi geçinmeliyiz.         

B) Komşularımızın sevincine ortak olup üzüntüsünü paylaşmalıyız.         

C) Komşuluk hakkının yakın akraba hakkı kadar önemli olduğunu bilmeliyiz.           

D) Yardım istediğinde yardımına koşmalıyız.           

I- Toplumsal ilişkileri önemseyen Hz. Muhammed ve ailesi misafirlerine karşı cömert davranmışlardır. II- Gelen misafirlere en güzel şekilde ikramda bulunulur ve onların ihtiyaçları karşılanırdı. III- Hz. Muhammed’in ailesinde her şey tutumlu bir şekilde kullanılmıştır. IV- Cömertliği ve paylaşmayı ilke edinen Peygamberimiz, misafirperverlik konusunda bizlere örnek olmuştur.           

10.  Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisi anlam akışını bozmaktadır?

A) IV          B) III             
C) II           D) I

 

11. Peygamberimizin söylediği sözler nasıl adlandırılır?

A) Hadis
B) Vahiy
C) Sünnet
D) Vacip

12. Peygamberimizin gösterdiği ve örnek aldığımız davranışları ne olarak adlandırılır?
A) Hadis
B) Vahiy
C) Sünnet
D) Vacip

13. Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberimize iletme şekline ne ad verilir?

A) Hadis
B) Vacip
C) Sünnet
D) Vahiy

14.  Hz. Muhammed (S.A.V.) : “Sizden biriniz kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olamaz.” demiştir. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in bu sözüyle aşağıdakilerden hangisi amaçlandığı söylenemez?

A) Aynı soya ait bireyleri korumayı                       

B) Birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmeyi

C) Toplumsal yardımlaşmayı geliştirmeyi 

D) Sevgi ve saygıyı artırmayı 

15. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin kişilik özellilerinden birisi olamaz?

A) Savaşçılık
B) Sabır
C) Yardımseverlik
D) Hoşgörü

16. Aşağıdaki hadislerden hangisi yakın çevremizde bulunanlara yardım etmemizi öğütlemektedir?

A) Sizin en iyiniz, ailesine karşı en iyi olandır.

B) Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Yiyin, için, fakat israf etmeyin.

17. “ Eli sıkı olma; büsbütün eli açık ta olma; sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çeker durusun.” İsra suresi 29.ayet. Yukarıdaki ayette değinilen konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yardım severlik
B) Paylaşma
C) Tutumluluk
D) Hayırseverlik

18. Komşularımıza yardım etmemizi, onlarla iyi ilişkiler kurmamızı isteyen hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sizin en iyiniz, ailesine karşı en iyi olandır.

B) Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Yiyin, için, fakat israf etmeyin.

19. Akrabalarımızın haklarını gözetmemizi öğütleyen hadis aşağıdakilerden hangsidir? A) Sizin en iyiniz, ailesine karşı en iyi olandır.

B) Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Yiyin, için, fakat israf etmeyin.

20.Aile bireylerine iyi davranmamızı öğütleyen hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının.

B) Sizin en iyiniz, ailesine karşı en iyi olandır.

C) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

D) Yiyin, için, fakat israf etmeyin.  

 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER