İNTERAKTİF TESTLER


 

1. Aşağıdakilerden hangisi bir paylaşım değildir?
A) Arkadaşımız düşünce gülmek.
B) Fakirlere yardım etmek.
C) Birlikte oyun oynamak.
D) Hastaları ziyaret etmek.

2. Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmak toplumda hangi duygunun gelişmesine etki eder?
A) Barış
B) Dayanışma
C) Çalışma
D) Yalnızlık

3. Aşağıdakilerden hangisi dini bayramlarımızdan birisidir?
A) Cumhuriyet bayramı
B) Regaip kandili
C) Zafer bayramı
D) Kurban bayramı

4. Aşağıdakilerden hangisi dini günlerimizden birisi değildir?
A) Regaip kandili
B) Miraç kandili
C) Atatürk’ü anma günü
D) Kadir gecesi

5. Aşağıdaki bayramlardan hangisi dini bayramlarımızdan birisidir?
A) Şeker bayramı
B) Çocuk bayramı
C) Zafer bayramı
D) Bahar bayramı

6. Ramazan ayının sonunda aşağıdaki bayramlardan hangisi yapılmaktadır?
A) Şeker bayramı
B) Kurban bayramı
C) Zafer bayramı
D) Çocuk bayramı

7. Hacılar bayramı da denilen dini bayram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahar bayramı
B) Ramazan bayramı
C) Şeker bayramı
D) Kurban bayramı

8. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan birisidir?
A) Şeker bayramı
B) Ramazan bayramı
C) Zafer bayramı
D) Kurban bayramı

9. Kaç tane dini bayramımız vardır?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5

10. Aşağıdakilerden hangisi dini gecelerimizden birisi değildir?
A) Kadir gecesi
B) Yılbaşı gecesi
C) Mevlit kandili
D) Miraç kandili

 

11. Peygamberimizin doğduğu gece hangi kandil kutlanmaktadır?
A) Mevlit Kandili.
B) Regaip Kandili
C) Miraç Kandili
D) Berat Kandili

12. Müslümanlara beş vakit namazın emredildiği gece aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlit Kandili.
B) Regaip Kandili
C) Miraç Kandili
D) Berat Kandili

13. Aşağıdaki kandillerin hangisinde günahların affedilmesi ve duaların kabul edilmesi için ibadet edilir?
A) Mevlit Kandili.
B) Regaip Kandili
C) Miraç Kandili
D) Berat Kandili

14. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadir Gecesi
B) Mevlit Kandili
C) Regaip Kandili
D) Miraç Kandili

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Berat Kandili Peygamberimizin doğduğu gecedir.
B) Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır.
C) Miraç Kandili beş vakit namazın emredildiği gecedir.
D) Regaip Kandili Recep ayında kutlanır.

16. Ramazan ayında kutlanan önemli gece aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mevlit Kandili.
B) Regaip Kandili.
C) Kadir Gecesi.
D) Berat Kandili.

17. Sevinçler paylaşıldıkça ……….., Üzüntüler paylaşıldıkça ……………… Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Eksilir-çoğalır. 
B) Azalır-artar
C) Artar-azalır 
D)Azalır-eksilir 

18. I. Recep ayının 27. gecesinde kutlanır.II. Peygamberimiz bu gecede Mekke’den alınarak gece yürüyüşüyle Kudüs’teki Mescidi Aksa’ya getirilmiştir.III. Müslümanlara beş vakit namaz bu gece de emredilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen kandilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Regaip Kandili 
B) Berat Kandili 
C) Miraç Kandili 
D) Mevlit Kandili

19. Dinimiz zor durumda olanlara yardım etmemizi istemiştir. Yapılan iyiliklerin karşılıksız kalmayacağını Yüce Allah şöyle belirtmiştir:………Yukarıdaki paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlanırsa anlam akışı bozulur?
A) Siz hayra harcarsanız, Allah onun yerine başkasını verir.
B) Kendileri zaruret halinde bulunsalar dahi onları kendilerine tercih ederler.
C) Kendiniz için her ne iyilik istemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz.
D) Kim iyilik getirirse, ona o getirdiğinin on katı vardır.

20.1- Bu nedenle engelli günlük gereksinimlerini karşılamada zorluk çekebilir.2- İnsan doğuştan veya sonradan engelli olabilir.3- Onların ihtiyaçlarını karşılama konusunda duyarlı olmak gerekir.4- Engelli (özürlü); zihinsel ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden kimsedir. Yukarıda karışık olarak verilen cümleleri anlamlı bir paragraf oluşturacak şekilde sıralayalım.
A) 1-3-2-4 
B) 4-2-1-3
C) 4-3-1-2 
D) 2-3-1-4


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER