SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
1. “Yedi milyon sekiz yüz kırk altı bin iki yüz otuz beş “ doğal sayısında sekizin basamak değeri kaçtır?
A) 8 000 000
B) 800 000
C) 8 000
D) 800 000 000
  2. 
A)
B)
C)
D)
2. 105 265 003 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) yüz beş bin iki yüz atmış beş bin üç
B) yüz beş milyon iki yüz atmış beş bin üç
C) on beş milyon iki yüz atmış beş bin üç
D) on beş milyon iki yüz atmış beş bin üç yüz.
  3. 
A)
B)
C)
D)
3. 6,9,7,8,0,2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 209 876
B) 987 602
C) 987 620
D) 908 762
 4.
A)
B)
C)
D)
4. 3,0,2,5,6,6,8 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 2 035 668
B) 2 356 680
C) 2 866 530
D) 235 668
  5.
A)
B)
C)
D)
5. On milyonlar basamağında 7, yüzler basamağında 8, binler basamağında 9, birler basamağında 3, yüz binler basamağında 2 olan doğal sayı hangisidir?
A) 78 923
B) 987 203
C) 70 209 803
D) 7 209 803
  6.
A)
B)
C)
D)
6. Binler bölüğü 456, milyonlar bölüğü 652, birler bölüğü 25 olan doğal sayı hangisidir?
A) 652 456 025
B) 456 652 025
C) 6 5245 625
D) 45 665 225
  7.
A)
B)
C)
D)
7. Basamaklarındaki rakamları birbirinden farklı 7 basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
A) 1 234 567
B) 1 234 560
C) 1 023 456
D) 1 234 560
  8.
A)
B)
C)
D)
8. 8 basamaklı en büyük tek doğal sayı hangisidir?
A) 99 999 999
B) 99 999 998
C) 99 999 990
D) 99 999 997
  9.
A)
B)
C)
D)
9. 552 796 632 doğal sayısında binler bölüğünde hangi sayı vardır?
A) 552
B) 796
C) 632
D) 279
  10.
A)
B)
C)
D)

10. 307 652 296 doğal sayısında 2’lerin basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 4
B) 2 00
C) 22
D) 2 200

  11.
A)
B)
C)
D)
11. 607 256 146 doğal sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 18
B) 12
C) 600 006 000
D) 600 006 006
  12.
A)
B)
C)
D)
12. “İki yüz seksen milyon bin üç” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 280 001 003
B) 280 100 003
C) 280 100 300
D) 281 000 003
  13.
A)
B)
C)
D)
13. İki basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 100
B) 99
C) 98
D) 90
  14.
A)
B)
C)
D)
14. Onluk düzende tüm sayıları yazmak için kaç tane farklı rakam kullanılır?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 99
  15.
A)
B)
C)
D)
15. 156 195 256 – 125 989 789 –136 256 438 doğal sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 156 195 256< 125 989 789 < 136 256 438
B) 156 195 256> 125 989 789 > 136 256 438
C) 156 195 256 < 136 256 438 < 125 989 789
D) 156 195 256 > 136 256 438 > 125 989 789
  16.
A)
B)
C)
D)
16. Sekiz basamaklı en küçük doğal sayı ile yedi basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır?
A) 10
B) 1
C) 100
D) 1000
  17.
A)
B)
C)
D)
17. 7 832 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
  18.
A)
B)
C)
D)
18. 5056, 5506, 5065, 5605 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5056 < 5065 < 5506 < 5605
B) 5605 < 5506 < 5065 < 5506
C) 5056 < 5065 < 5605 < 5506
D) 5506 < 5056 < 5065 < 5605
  19.
A)
B)
C)
D)
19. Dört yüz sekiz milyon on sekiz sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4 800 018
B) 408 000 018
C) 40 800 018
D) 480 000 018
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. 976 814 002 doğal sayısının rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 37
B) 39
C) 976 814 002
D) 976 814
  HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

   
......