SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi insanların manevi ihtiyaçlarından biri değildir?
A) mutluluk
B) barınma
C) güven
D) sevgi
 2.
A)
B)
C)
D)
 


Aşağıdakilerden hangisi insanın maddi ihtiyaçları arasında yer almaz?
A) peynir
B) ayakkabı
C) konut
D) dostluk


 3.
A)
B)
C)
D)
 Aşağıdakilerden hangisi grup olarak değerlendirilebilir?
A) Otobüs durağında bekleyen insanlar
B) Sinemadaki seyirciler
C) Pazarda alışveriş yapan insanlar
D) Satranç kulübündeki öğrenciler
  4.
A)
B)
C)
D)
  Belirli bir amacı olmayan, kısa süreliğine bir araya gelen insanlara ne ad verilir?
A) topluluk
B) grup
C) aile
D) kulüp
  5.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi gruba örnek olarak verilemez?
A) Oyun oynayan çocuklar
B) Okul basketbol takımı
C) Aile
D) Stadyumdaki seyirciler
 
  6. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi grubun özellikleri arasında yer almaz?
A) Üyeleri arasında sosyal ilişkileri kurulmaz.
B) Üyeleri arasında görev dağılımı vardır.
C) Belirli bir süreliğine bir araya gelirler.
D) Üyelerin ortak amaçları vardır.
  7.
A)
B)
C)
D)
  Kuruluş amacı ve görevleri kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip olan uzun süreli gruplara ne ad verilir?
A) toplum
B) kurum
C) grup
D) kulüp
  8. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi hem bir grup hem de bir kurum olarak değerlendirilir?
A) Sosyal kulüpler
B) tiyatro oyuncuları
C) aile
D) folklor ekibi
 
  9. 
A)
B)
C)
D)
  Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir?
A) kurum
B) rol
C) sorumluluk
D) hak
 
  10. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz görevlere verilen addır?
A) birey
B) rol
C) sorumluluk
D) kurum
 
 11. 
A)
B)
C)
D)
  Berke okulda öğrenci iken futbol takımında kaptandır. Bu duruma göre Berke’nin gruplarda üstlendiği roller için aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) İnsanlar içinde yer aldıkları gruba göre rolleri değişebilir.
B) Berke okulda öğrenci rolündeyken futbol takımında kaptan rolündedir.
C) İnsanların içinde yer aldıkları gruplar değişse bile rolleri değişmez.
D) Berke farklı gruplar içinde farklı roller alabilir.
 12.
A)
B)
C)
D)
  Her ailede bireylerin hakları ve sorumlulukları vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluklar arasında değerlendirilmez?
A) Büyüklerimize karşı saygılı olmak
B) Nezaket kurallarına uymak
C) Arkadaşlarımızı rahatsız etmemek
D) Okuldaki ders araç gereçlerini kullanmak
 13. 
A)
B)
C)
D)
  Ezgi araştırma ödevini yapmak için kütüphaneye gitmiş araştırmasını yapmış fakat çok gürültü yaptığı için görevliler tarafından uyarılmıştır. Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ezgi’nin hakları kısıtlanmıştır.
B) Ezgi sorumluluklarını yerine getirmiştir.
C) Ezgi haklarını kullanmış fakat sorumluluklarını yerine getirmemiştir.
D) Kütüphane görevlileri Ezgi’nin haklarını kullanmasına engel olmuştur.
  14. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun kısaltılmış adıdır?
A) UNİCEF
B) NATO
C) BM
D) FAO
 
  15.
A)   
B)
C)
D)
  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre insanlar kaç yaşına kadar kanunlar karşısında çocuk kabul edilmiştir?
A) 16
B) 18
C) 20
D) 22
  16. 
A)
B)
C)
D)
  İlköğretim 5. Sınıfta okuyan Ayşe, okulun tiyatro kulübüne oyuncu olarak katılıyor. Hafta sonları da mahallelerindeki basketbol oyun sahasında anne, baba ve kardeşiyle birlikte basketbol oynuyor. Yukarıdaki açıklamada Ayşe’nin aşağıda verilen gruplardan hangisine katıldığı belirtilmemiştir?
A) okul
B) mahalle arkadaşlığı
C) aile
D) okul tiyatro kulübü
  17. 
A)
B)
C)
D)
  Bir insanın evde baba, iş yerinde memur, sendikada üye olması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı değildir?
A) Toplum içinde rollerimizin değiştiğinin
B) Farklı gruplarda farklı rollerimiz olduğunun
C) Rollerimizin her zaman aynı kaldığının
D) Her rolün farklı bir sorumluluğu olduğunun
  18. 
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi aile içindeki sorumluluklarımız arasında yer almaz?
A) Odamızı temiz ve düzenli tutmak
B) Ev işlerinde annemize yardımcı olmak.
C) Büyüklerimize saygı göstermek
D) Derslere zamanında girip çıkmak
  19.
A)
B)
C)
D)
  Aşağıdakilerden hangisi bir öğrenci olarak haklarımız arasındadır?
A) Her gün okula gitmek
B) Ödevlerimiz zamanında yapmak
C) Okulda eğitim ve öğrenim görmek
D) Okul eşyalarını korumak
  20. 
A)
B)
C)
D)
 Kuruluşları kanunlarla belirlenmiş, uzun süreli olması amaçlanmış yapıya ne ad verilir?
A) kurum
B) hak
C) aile
D) grup
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......