SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. Bir kenarı 15 birim olan karenin çevresi kaç birimdir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 90
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Bir kenarı 26cm olan karenin çevresi kaç cm’dir?
A) 52cm
B) 58cm
C) 100 cm
D) 104cm
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Bir kenarı 37 birim olan karenin çevresi kaç birimdir?
A) 148
B) 144
C) 156
D) 152
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Bir kenarı 24m olan kare şeklindeki bahçenin çevresi kaç metredir?
A) 96m
B) 48m
C) 56m
D)108m
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Çevresi 248 birim olan karenin bir kenarı kaç birimdir?
A) 48
B) 56
C) 62
D)78
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Çevresi 360cm olan karenin bir kenarı kaç cm’dir?
A) 60cm
B) 80cm
C) 70cm
D)90cm
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. Çevresi 224 m olan kare şeklindeki bir arsanın bir kenarı kaç metredir?
A) 56m
B) 58m
C) 54m
D)48m
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. Bir kenarı 25m olan kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 4sıra tel çekilmek isteniyor. Kaç metre tel gereklidir?
A) 100m
B) 200m
C) 300m
D) 400m
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Ali, bir kenarı 16m olan kare şeklindeki bir evin çevresinde bisikletle 8 tur atıyor. Ali kaç metre bisiklet sürmüştür?
A) 450m
B) 672m
C) 512m
D) 251m
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Bir kenarı 5cm olan iki kare yan yana getiriliyor. Yeni şeklin çevresi kaç cm olur?
A) 10cm
B) 20cm
C) 25cm
D) 30cm
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Bir kenar uzunluğu 65 m olan kare şeklindeki tarlanın etrafına 5 metre aralıklarla direk dikilecektir.Kaç direğe ihtiyaç vardır?
A) 45
B) 50
C) 52
D) 54
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Çevresi 280 cm olan kare şeklindeki bir masa örtüsünün bir kenarının uzunluğu kaç cm’dir?
A) 70 cm
B) 60cm
C) 50cm
D) 40cm
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Bir kenarının uzunluğu 84 m olan kare şeklindeki bir tarlanın çevresine 6 m ara ile fidan dikilecektir.Kaç fidana ihtiyaç olur?
A) 184
B) 336
C) 96
D) 56
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Çevresi 568m olan kare şeklindeki bir bahçenin bir kenarı kaç metredir?
A) 132 m
B) 142m
C) 152m
D) 162m
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 sıra tel çekiliyor ve 420m tel kullanılıyor. Bu bahçenin bir kenarı kaç metredir?
A) 20m
B) 25m
C) 30m
D) 35m
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 5 sıra tel çekiliyor ve 480 metre tel kullanılıyor. Bu bahçenin bir kenarı kaç metredir?
A) 20m
B) 24m
C) 32m
D) 36m
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 metre aralıklarla 28 fidan dikiliyor. Bu bahçenin bir kenarı kaç metredir?
A) 28m
B) 21m
C) 32m
D) 84m
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Bir kenarı 12cm olan üç kare yan yana getiriliyor. Yeni oluşan şeklin çevresi kaç cm olur?
A) 96cm
B) 84cm
C) 76cm
D) 64cm
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Bir kenarı 56m olan kare şeklindeki bir arazi kare şeklinde 4 eş parçaya bölünüyor. Bir parçanın çevresi kaç metre olur?
A) 56m
B) 112m
C) 84m
D) 168m
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20. Kare şeklindeki bir bahçenin çevresine 3 metre aralıklarla 152 fidan dikiliyor. Bu bahçenin bir kenarı kaç metredir?
A) 120m
B) 118m
C) 115m
D) 114m
         HAZIRLAYAN:HamitBİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......