Kuvvet Ve Hareket Konu Kavrama Testi

ANA SAYFAYA GİT

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden birisi değildir?

  1. İtme – çekme
  2. Dönme – sallanma
  3. Durdurma – hareket ettirme
  4. Isınma - ışık
 2. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet çeşitlerinden birisi değildir?

  1. Kas gücü
  2. Akıl gücü
  3. Sürtünme kuvveti
  4.   Hava direnci
 3. Mıknatısın uyguladığı kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Manyetik kuvvet
  2. Madde direnci
  3. Sürtünme kuvveti
  4. Yer çekimi
 4. Mıknatısta aynı kutuplar birbirini nasıl etkiler?

  1. Çeker
  2. İter
  3. Sallar
  4. Döndürür
 5. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektirmeyen kuvvetin etkilerinden değildir?

  1. Mıknatısın demiri çekmesi
  2. Geminin suda ilerlemesi
  3. Havaya atılan elmanın yere düşmesi
  4. Paraşütün yavaş yavaş yere inmesi
 6. Mıknatıs aşağıdakilerden hangisini çekemez?

  1. Demir  
  2. Bakır
  3. Nikel  
  4. Kobalt
 7. Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini zorlaştıran etkiye ne denir?

  1. İvme 
  2. Direnç
  3. Sürtünme
  4. Kuvvet
 8. Mıknatısın tam ortası itme ve çekme etkisi göstermez. Bu kısma ne ad verilir?

  1. “S” ucu   
  2. “N” ucu
  3. Nötr  
  4. Kutup
 9. Aşağıdakilerden hangisi sürtünmeyi artırmak için yapılmamıştır?

  1. Buzlu yolda zincir takılması
  2. Arabalardaki fren sistemi
  3. Araçlara tekerlek takılması.
  4. Ayakkabıların altının dişli olması
 10. Paraşütle atlayan bir kişinin yere sağlam olarak inmesinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

  1. Hava direnci
  2. Su direnci
  3. Sürtünme kuvveti
  4. Yerçekimi kuvveti
 11. Gemilerin uç kısımlarının dar olmasının nedeni nedir?

  1. Su direncini artırmak
  2. Su direncini azaltmak
  3. Yerçekimi kuvvetini azaltmak
  4. Sürtünme kuvvetini artırmak
 12. Sürtünme kuvveti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Temas gerektiren bir kuvvettir
  2. Cisme hareket yönünde etki eder
  3. Cismin hızını arttırabilir
  4.   Yüksek hızlı cisimlere etki etmez
 13. Belirli bir yükseklikten serbest bırakılan tüm cisimlerinyere düştüğünü görürüz.
  Bu cisimlerin yere düşmesine sebep olan kuvvet nedir?

  1. rüzgar kuvveti
  2. yerçekimi kuvveti
  3. manyetik kuvvet
  4. düşme kuvveti
 14. Suyun içine atılan bir cisimden dolayı sular etrafa sıçrar. Bunun sebebi hangisidir?

  1. Suyun havaya karşı gösterdiği direnç
  2. Suyun cisimlere karşı gösterdiği direnç
  3. Cisimlerin suya gösterdiği direnç
  4. Suyun yabancı cisim istememesi
 15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. Cisimleri hareket ettirmek için yapılan etkiye kuvvet denir
  2. Cisimleri hareket ettiren kuvvetler ikiye ayrılır
  3. Ali'nin topa vurması temas gerektirmeyen kuvvettir
  4. Mıknatısın çiviyi çekmesi temas gerektirmeyen kuvvettir
 16. Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?

  1. Kara yolu
  2. Çakıllı yol
  3. Buzlu yol  
  4. Asfalt yol
 17. Aşağıdakilerden hangisi hava direncinden en az şekilde etkilenecek şekilde yapılır?
  1.uçak
  2.paraşüt
  3.otomobil

  1. yalnız 1    
  2. yalnız 2
  3. 1-3
  4. 2-3
 18. 1.Gıcırdaya kapı menteşelerini yağlamak.
  2.Tekerlek takarak bir cismi itmek.
  3.Beton üzerine halı sermek.
  Yukarıdakilerden hangilerinde yapılan sürtünme kuvvetini azaltmak amaçlıdır?

  1. 1-3
  2. 1-2
  3. 2-3
  4. 1-2-3
 19. Aşağıdakilerden hangisi temas gerektiren kuvvettir?
  1.Devrilen iğne kutusundaki iğnelerin yere düşmesi
  2.İğnelerin mıknatısla toplanması
  3.Rüzgarın perdeleri havalandırması

  1. Yalnız 2  
  2. Yalnız 3
  3. 1-2   
  4. 1-2-3
 20. Emrah, etkinlikte hazırlağı paraşüte kibrit  kutusu bağlayarak belli bir yükseklikten aşağıya bırakıyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. Paraşüt büyükse hava direnci de büyük olur
  2. Paraşüt yere sabit bir hız ile iner
  3. Paraşüt üzerine etki eden sürtünme kuvveti yukarıya doğrudur
  4. Paraşüte yerçekimi kuvveti etki eder