İNTERAKTİF TESTLER


1. 23 214 + 23 +  1102   işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 23 349                               
B) 26 516
C) 25 248                              
D)24 339

2-Sayı doğrusu üzerinde, 16 sayısına aynı uzaklıkta bulunan iki doğal sayının toplamı kaçtır?
A.32              B. 30
C.16              D. 36

3-       U V
          U V
   +     U V
       T V 8      Yandaki işlemde harfler farklı rakamları gösterdiğine göre, T'nin sayısal değeri kaçtır?

A)  5       B) 2     
C) 1        D) 6

4-Bir sayının 12 ile bölümündeki bölüm 10 ise
bu sayı aşağıdakilerden hangisinden büyük olamaz?

A) 120         B)131        
C) 129          D)130    

5-       * ■ •
         +   • 7
         ■ 3 5     Her şekil bir rakamı göstermek üzere, verilen toplama işleminde * yerine hangi rakam gelmelidir?

A) 2                 B) 4          C)3                  D) 5

6-.  ‘’ yüz kırk bir bin on bir’’ sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 141 110                           
B) 141 101
C) 141 011                            
D) 141 111

7-3498 sayısında sayı değeri en büyük olan rakam ile basamak değeri en büyük  olan rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır?
A)12                                       
B) 15
C) 13                                      D)17  

8-   abc+ abc +abc = 744 ise a + b + c   kaç olur?

A)   8              B)13         
C) 12               D)14  

9-   87a1a4 doğal sayısındaki ‘’a’’ rakamlarının basamak değerlerinin çarpımı 90 000 olduğuna göre  ‘’a’’ rakamının sayı değeri kaçtır?

A)  9             B) 3         
C) 33             D) 3030

10-Aşağıdakilerden hangisi * yerine yazılırsa
   6 – 2 < *  < 5 + 4  sıralaması yanlış olur?

A) 8                                        B) 6
C) 4                                      
D) 5    

 

11-Bir kenarı 20 m olan kare şeklindeki bahçenin alanı kaç metre karedir?
A. 64                                
B. 80
C. 400                              
D. 256

12-Çevre uzunluğu 80 cm olan dikdörtgenin uzun kenarı 26 cm dir.Bu dikdörtgenin alanı kaç cm2 dir?

    A. 364                 B. 106
    C. 52                   D.252 

13-Bir çıkarma işleminde fark çıkanın yarısıdır.Buna göre eksilen,farkın kaç katıdır?

A. 4       B.1
C. 2       D. 3

14-Semih'in boyu annesinin boyundan 26 cm kısadır. Annesinin boyu 1 m 70 cm olduğuna göre Semih'in boyu kaç cm'dir?

A.143                                       B. 144
C. 153           
D. 154

15-( 510 – 409 ) x 0 = A işlemine göre ‘’A’’ kaçtır?

A. 2                   
B. 1
C. 0                                        D. 3

16-Kare şeklindeki bir masanın üzerindeki örtünün çevre uzunluğu 8 m' dir. Bu örtü masanın kenarlarından otuzar cm sarktığına göre, masanın bir kenarının uzunluğu kaç cm'dir?

A. 120                     
B. 130
C. 150    
D. 140   

17-Aşağıdaki   sıralamalardan   hangisi doğrudur?

A. 30 < 303 < 300
B.  90 < 105 < 100
C. 107 < 170 < 710
D. 122 < 102 < 202

18-Bir bölme işleminde bölüm 17, bölen  24,  kalan 4'tür. Bölünenin birler basamağında hangi rakam vardır?

A) 12        B) 8      
C) 2        D)4   

19-Bir ikizkenar üçgenin çevresi 46 cm, eşit kenarlardan birinin uzunluğu 15 er olduğuna göre taban uzunluğu kaç santimetredir?

A. 16             B.15        
C. 17             D. 18

20-İki sayının toplamı 64 farkı  ise 12 dir.  Büyük
sayı kaçtır?

A)35         B)38          
C)31         D) 42

 

 

 

 


 


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10. A) B) C) D)
11. A) B) C) D)
12. A) B) C) D)
13. A) B) C) D)
14. A) B) C) D)
15. A) B) C) D)
16. A) B) C) D)
17. A) B) C) D)
18. A) B) C) D)
19. A) B) C) D)
20. A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER