SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1.Ortak bir amaç için bir araya gelen ve aralarında bir bağ bulunan insan topluluğuna ne ad verilir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Kurum
D) Birey
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2. Rast gele bir araya gelen ve aralarında bir bağ bulunmayan insan topluluğuna ne ad verilir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Kurum
D) Birey
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3.Ortak bir amaç için çalışan topluluğa ne ad verilir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Kurum
D) Toplum
 4.
A)
B)
C)
D)
  4.Bir topluluğu oluşturan kişileri her birine ne ad verilir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Kurum
D) Birey
  5.
A)
B)
C)
D)
  5.Toplumda bireyin tanınmasını sağlayan belgeye ne ad verilir?
A) Kimlik
B) Rol
C) Hak
D) Lider
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Toplumda bireylerin üstlendiği görev ve sorumluluklar ne olarak adlandırılır?
A) Kimlik
B) Rol
C) Hak
D) Lider
  7.
A)
B)
C)
D)
  7.Toplumda yönetim rolünü üstelenen kişinin rolü nedir?
A) Kimlik
B) Rol
C) Hak
D) Lider
  8.
A)
B)
C)
D)
  8.Toplum içerisinde kişilerin görevleri ne olarak adlandırılır?
A) Kimlik
B) Rol
C) Hak
D) Lider
  9.
A)
B)
C)
D)
  9.Toplum içerisinde kişilerin faydalandığı hizmetlere ne ad verilir?
A) Kimlik
B) Rol
C) Hak
D) Lider
  10.
A)
B)
C)
D)
  10.Kişilerin yapmakla sorumlu oldukları görev nedir?
A) Sorumluluk
B) Hak
C) Rol
D) Amaç
  11.
A)
B)
C)
D)
  11.İnsan yaşamını sürdürebilmesi için mutlaka karşılanması gereken ihtiyaçları ne olarak adlandırılır?
A) Lüks ihtiyaçlar
B) Temel ihtiyaçlar
C) Eğitim ihtiyacı
D) Uyku
  12.
A)
B)
C)
D)
  12.Toplumu oluşturan en küçük kuruma ne ad verilir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Okul
D) Aile
  13.
A)
B)
C)
D)
  13.Aralarında kan bağı olan kişilere ne denir?
A) Gurup
B) Kalabalık
C) Okul
D) Akraba
  14.
A)
B)
C)
D)
  14.Kişilerin başkalarına zarar vermeden istediklerini yapmasına ne ad verilir?
A) Hak
B) Sorumluluk
C) Özgürlük
D) Rol
  15.
A)
B)
C)
D)
  15.Toplumların kendine göre geliştirdikleri yaşama şekillerine ne ad verilir?
A) Gelenek
B) Sanat
C) Sorumluluk
D) Adalet
  16.
A)
B)
C)
D)
  16.Doğada kendiliğinden var olan değerlere ne denir?
A) Kültürel unsur
B) Geleneksel unsur
C) Beşeri unsur
D) Doğal unsur
  17.
A)
B)
C)
D)
  17.İnsanlar tarafından oluşturulan değerlere ne denir?
A) Kültürel unsur
B) Geleneksel unsur
C) Beşeri unsur
D) Doğal unsur
  18.
A)
B)
C)
D)
  18.Geçmişten günümüze aktarılarak korunan yapıya ne ad verilir?
A) Kültür
B) Gelenek
C) Görenek
D) Tarih
  19.
A)
B)
C)
D)
  19.Tarihi eşyaların ve nesnelerin korunduğu ve sergilendiği yere ne ad verilir?
A) Müze
B) Galeri
C) Sergi
D) Fuar
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20.Folklör, müzik, el sanatları ve edebiyat gibi değerler ne olarak adlandırılır?
A) Kültür
B) Gelenek
C) Görenek
D) Tarih
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......