SİTENE EKLE
 


SÖZCÜKTE YAPI 

1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir?
 A) Boyacı          B) Çanta 
 C) Kelebek        D) Masa
A)       B)        C)       D)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır? 
A) Mehmet eve gitti. 
B) Kirli çamaşırları topla. 
C) Bu defter benim değil. 
D) Ağaçların arasında kayboldu.
A)       B)      C)       D)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alan 
sözcük vardır? 
A) Yolculuk sırasında hep ayaktaydı. 
B) İstanbul'a otomobille gideceğiz. 
C) Bahar geldi, çiçekler açtı. 
D) Boş zamanlarımda anneme yardım ederim.
A)        B)       C)       D)

4. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir
A) Kalem               B) Gözlük 
C) Yolcu                D) Kitapçı
A)        B)      C)      D)

5. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür? 
A) Kalemlik             B) Kalemim 
C) Kalemin             D) Kalemde
A)        B)       C)        D)

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi 
vardır? 
A) Masayı                B) Burnu 
C) Cezvesi               D) Kolonu
A)        B)     C)        D)

7. Aşağıdakilerden hangisi yapısı bakımından basit 
sözcüktür? 
A) Örtü                  B) Şakacı 
C) Gölgeler              D) Kaygısız
A)        B)        C)           D)

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birleşik yapılıdır?
A) Seçmen             B) Koşan 
C) Ayakkabı           D) Sinek
A)        B)         C)          D)

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın "-i" 
durumundadır? 
A) Kötü              B) Sarı 
C) Dereotunu         D) Gökyüzü
A)        B)          C)          D)

10. Aşağıdaki isimlerden hangisi "- de " hal eki 
almamıştır ? 
A) Toprakta             B) Perde 
C) Evde                D) Okulda
A)        B)          C)          D)

11. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hal eki yoktur ? 
A) Karda                 B) Gölde 
C) Gövde                 D) Yolda
A)        B)          C)          D)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olan sözcük " 
-i hal eki " almıştır? 
A) Atılan ok geri dönmez. 
B) Açık yaraya tuz ekilmez. 
C) Ayağını yorganına göre uzat. 
D) Azıcık aşım, kaygısız başım.
A)        B)       C)      D)

13. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almıştır? 
A) Barış             B) Bilgi 
C) Isı                 D) Akıl
A)        B)      C)       D)

14. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde, yapım ve 
çekim ekleri bir arada yer almıştır? 
A) Geliyoruz 
B) Yürüyüş 
C) Sevgimiz 
D) Gelmişler
A)        B)       C)       D)

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, iki yapım eki 
almış bir sözcük vardır? 
A) Yorgunluk yüzüne vurmuş, gözlerine oturmuştu. 
B) Serçecik kanatlarını cama vurdu. 
C) Bilincini canlı tutmaya çalışıyordu. 
D) Ağaçlıktan gelen kuş seslerini dinliyoruz.
A)        B)       C)       D)

16. "Kitapçılar" sözcüğünün yapısıyla ilgili aşağıdaki 
sıralamalardan hangisi doğrudur? 
A) Kök - yapım eki - çekim eki 
B) Kök - çekim eki 
C) Kök - yapım eki - durum eki 
D) Kök - yapım eki - yapım eki
A)        B)       C)       D)

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapım ve çekim 
eki almıştır? 
A) Yazlıklarına 
B) Sevgisiz 
C) Gazetecilik 
D) Güneşlikli
A)        B)      C)        D)

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, yapım eki almış 
(türemiş) bir kelime değildir
A) Çamlık                 B) Karşı 
C) Sesli                     D) Örgü
A)        B)      C)         D)

19. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi yapısı 
yönünden diğerlerinden farklıdır? 
A) Atatürk              B) Gecekondu 
C) Anayasa            D) Dil peyniri
A)        B)       C)         D)

20. Aşağıdaki kelimelerden hangisi hal eki almamıştır? 
A) Karda               B) Bilezik 
C) Gölde                D) Yolda
A)        B)       C)      D)

 Hazırlayan:  Hamit BİÇER

 
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 
......