SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
  1. “İlk insanlar bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına yaptıkları resimlerle paylaşırlardı.” İlk insanların bu tür faaliyetleri aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Tekerleğin icadı
  2. 
A)
B)
C)
D)
  2.
I. Mağara resimleri.
II. Sesleri gösteren işaretler.
III. Sembol ve işaretler.
Yukarıda yazının icadına kadar gerçekleşen aşamalar verilmiştir. Bu gelişmelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.II.III.
B)III.II.I.
C)II.III.I
D) I.III.II.
  3. 
A)
B)
C)
D)
  3. Yazının icadına çeşitli medeniyetler katkı yapmıştır. Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?
A) Mısırlılar
B) Sümerler
C) Çinliler
D) Hititler
 4.
A)
B)
C)
D)
  4. Tarihin başlangıcı kabul edilen buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matbaanın icadı
B) Kağıdın icadı
C) Yazının icadı
D) Tekerleğin icadı
  5.
A)
B)
C)
D)
  5. Yazının icadına zemin hazırlayan hangisidir?
A) İletişim
B) Tarih
C) Savaşlar
D) Avlanma
  6.
A)
B)
C)
D)
  6. Mağara duvarlarına çizilen resimler zamanla sembollere dönüştü. Bu semboller taş ve kil tabletlere kazınıyordu. Bu gelişmeye ne ad verilir?
A) Kil yazısı
B) Çivi yazısı
C) Kabartma yazı
D) Resim yazısı
  7.
A)
B)
C)
D)
  7. “İlk insanlar yazıyı kil tabletler ve taşlara yazıyorlardı.” Bunun temel nedeni nedir?
A) Kullanımı daha kolaydır
B) Taşıması daha kolaydır
C) Kağıt bulunmamıştır
D) Matbaa bulunmamıştır.
  8.
A)
B)
C)
D)
  8. “Tarih yazının icadı ile başlar.” Yazının icadından önceki zamanlara ne ad verilir?
A)Taş devri.
B) Maden devri
C) Tarih çağları
D) Tarihten önceki çağlar
  9.
A)
B)
C)
D)
  9. Aşağıdaki icatlardan hangisi bilgi birikimi sağlayarak bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Tekerleğin icadı
  10.
A)
B)
C)
D)
  10. Kağıdı kimler icat etmiştir?
A) Sümerler
B) Çinliler
C) Mısırlılar
D) Hititler
  11.
A)
B)
C)
D)
  11. Yazı ne zaman icat edilmiştir?
A) MÖ 4000
B) MS 4000
C) MÖ 1296
D) MS 1296
  12.
A)
B)
C)
D)
  12. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Papirüs - bitki
B) Parşömen - deri
C) selülozik kağıt-deri
D) İpek – ipek kağıt
  13.
A)
B)
C)
D)
  13. Hangi icat bilgi birikimine ve bilimsel gelişmelere zemin hazırlamıştır?
A) Yazının icadı
B) Kağıdın icadı
C) Matbaanın icadı
D) Tekerleğin icadı
  14.
A)
B)
C)
D)
  14. Anadolu’da geliştirildiği düşünülen kağıt çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selülozik kağıt
B) İpek kağıt
C) Papirüs
D) Parşömen
  15.
A)
B)
C)
D)
  15. İpek kağıt kimler tarafından icat edilmiştir?
A) Çinliler
B) Mısırlılar
C) Sümerler
D) Hititler
  16.
A)
B)
C)
D)
  16. Kağıdın seri üretimi ve bilgi birikimlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ihtiyacı hangi teknolojik ürünün gelişmesine neden olmuştur?
A) Tekerlek
B) Uçak
C) Araba
D) Matbaa
  17.
A)
B)
C)
D)
  17. Matbaa Alman bilim adamı Johannes Gutenberg tarafından bulunmuştur. Matbaanın ülkemize gelemesini sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbrahim Müteferrika
B) Jen Gutenberk
C) Hazrafen Ahmet Çelebi
D) Evliya Çelebi
  18.
A)
B)
C)
D)
  18. Günümüzde kullanılan kağıdın hammaddesi nedir?
A) Ağaç
B)İpek
C) Bitki yaprağı
D) Deri
  19.
A)
B)
C)
D)
  19. Parşömen neden yapılmaktaydı?
A) Ağaç
B) Papirüs
C) Deri
D) İpek
  20. 
A)
B)
C)
D)   
20.
I. Ağaç kesimi,
II. Kağıt hamuru
III. Tomrukların talaşa dönüşmesi
IV. Kağıt tabakları
V. Kağıt bobinleri
Yukarıdakilerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) I-III-II-V-IV
B) I-II-III-IV-V
C) I-III-IV-II-V
D) I-III-II-IV-V
            
  HAZIRLAYAN:   Hamit    BİÇER
CEVAP ANAHTARI AÇ / KAPA 

 

 

 
   
......