İNTERAKTİF TESTLER

1.
A)
B)
C)
D)   
1. 301A ifadesindeki A yerine hangi rakam yazılırsa elde edilen dört basamaklı sayı 9 ile bölünür?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
2.
A)
B)
C)
D)
2. 532368 sayısının 9 ile bölünmesinden kalan kaçtır?
A) 0
B) 3
C) 6
D) 8
3.
A)
B)
C)
D)
3. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır?
A) (5-10)
B) (6-25)
C) (12-4)
D) (18-15)
4.
A)
B)
C)
D)
4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi asal bir sayıyı belirtmez?
A) 3x12
B) 7o+10
C) 32+3
D) 22+1
5.
A)
B)
C)
D)
5. Asal çarpanlarına ayrılmış biçimi 24 x 3 x 5 olan sayı kaçtır?
A) 154
B) 185
C) 240
D) 256
6.
A)
B)
C)
D)
6. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve3 ile kalan sız bölünür?
A) 280
B) 350
C) 392
D) 420
7.
A)
B)
C)
D)
7. 87 a sayısının 4 ile bölünebilmesi için a yerine gelebilecek rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 8
B) 12
C) 15
D) 18
8.
A)
B)
C)
D)
8. 24,48 ve 72 sayılarını aynı anda bölen en büyük sayı kaçtır?
A) 12
B) 16
C) 18
D) 24
9.
A)
B)
C)
D)
9. 1 den 160 kadar olan sayılardan kaç tanesi 2 ve 3 ile aynı anda bölünür?
A) 26
B) 30
C) 33
D) 42
10.
A)
B)
C)
D)
10. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile bölünemez?
A) 4183
B) 8103
C) 73410
D) 162504
11.
A)
B)
C)
D)
11. doğal sayısının ile kalansız bölünebilmesi için “ ”yerine kaç rakam gelebilir?
A) 10
B) 9
C) 7
D) 5
12.
A)
B)
C)
D)
12 . Aşağıdakilerden hangisi 3 ile bölünemez?
A) 6453
B) 5842
C) 5217
D)3426
13.
A)
B)
C)
D)
13 . sayısının ile bölünebilmesi için, yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) 9
B) 6
C) 4
D) 3
14.
A)
B)
C)
D)
14. 47 ile 172 arasındaki sayıların kaç tanesi 15 ile bölünemez?
A) 116
B) 96
C) 72
D) 16
15.
A)
B)
C)
D)
15 . 1 ile 578 arasında 12 ile bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır?
A) 48
B) 46
C) 45
D) 41
16.
A)
B)
C)
D)
16 . 7 865 220 doğal sayısı, aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?
A) 9
B) 5
C) 3
D) 2
17.
A)
B)
C)
D)
17. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?
A) 77
B) 55
C) 47
D) 27
18.
A)
B)
C)
D)
18. Aşağıdakilerden hangisi hem 2 hem de 5 ile bölünür?
A) 1990
B) 1873
C) 1682
D)1375
19.
A)
B)
C)
D)
19. sayısının 9 ile kalansız bölünmesi için “ ” rakamı kaç olmalıdır?
A) 7
B) 5
C) 3
D) 2
20.
A)
B)
C)
D)
20. Aşağıda verilen sayılardan hangisi asal sayıdır ?
A) 83
B) 57
C) 39
D) 1
21.
A)
B)
C)
D)
21. 1 ve 83 arasında hem 4, hem de 6 ile tam olarak bölünebilen kaç sayı vardır?
A) 12
B) 6
C) 4
D) 3
22.
A)
B)
C)
D)
22. 1 ile 200 arasında, hem 2 hem de 3 ile bölünebilen kaç doğal sayı vardır?
A) 100
B) 66
C) 40
D) 33
23.
A)
B)
C)
D)
23. Üç basamaklı 8a6 sayısının 3 ve 4 ile bölünebilmesi için a’ nın alabileceği rakamlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) { 2, 8 }
B) { 2, 5 }
C) { 1, 7}
D) { 1, 4 }
24.
A)
B)
C)
D)
24. 47a sayısının 5 ile bölünmesinden kalan 3’tür. a yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir?
A) 0 ve 5
B) 3 ve 4
C) 0 ve 8
D) 3 ve 8
25.
A)
B)
C)
D)
25. 2452a sayısının 3 ile bölünebilmesi için, a yerine yazılabilecek rakamlar hangileridir?
A) {2, 5, 8}
B) {3, 6, 9}
C) {0, 5, 8}
D) {0, 2, 3}
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT   
......