İNTERAKTİF TESTLER

1 ) 10 kg’lık , 15 kg’lık ve 20 kg’lık çuvallarda bulunan mercimeklerin tamamı , birbirine karıştırılmadan eşit hacimli poşetlere doldurulacaktır.
Buna göre, bu iş için en az kaç poşet gereklidir?
A) 5       
B) 6
C) 8
D) 9


2 ) Üç zil 30 dk , 45 dk ve 50 dk lık aralıklarla çalıyor. Aynı anda kurulduktan kaç saat sonra birlikte çalarlar?
A) 5
B) 5,5
C) 7
D) 7,5


3 ) Bir A sayısı 5 , 12 ve 15 ile bölündüğünde 4 kalanını vermektedir. A en az kaç olabilir?
A) 60
B) 64
C) 120
D) 124


4 ) Uzunluğu 54m , eni 30 m olan dikdörtgen bir bahçenin çevresine eşit aralıklarla köşelere de gelecek şekilde ağaç dikilecektir.
Bu iş için en az kaç ağaç gerekir?
A) 28
B) 14
C) 12
D) 6


5 ) Bir okuldaki erkeklerin sayısı , kız öğrencilerin sayısının 5 katıdır. Bu okulun mevcudu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 7820
B) 2355
C) 4746
D) 7982

6 ) Boyutları 20 m ve 44 m olan bir odanın tabanı eş büyüklükteki kare şeklindeki mermerler ile döşenecektir.
Buna göre en az kaç mermere ihtiyaç vardır?
A) 4
B) 22
C) 40
D) 55


7 ) Bir A sayısının 6 ile bölümünden kalan 3 ise aşağıdakilerden hangisi 6 ile bölünemez?
A) 2A + 4
B) A+3
C) 3A+3
D) 2A


8 ) Ayrıtlarının uzunlukları 4 cm, 6 cm , 10 cm olan dikdörtgen şeklindeki legoların en az kaç tanesi ile küp yapılabilir?
A) 600
B) 750
C) 800
D) 900


9 ) 8’e bölündüğünde 6, 10’a bölündüğünde 8 , 12’ye bölündüğünde 10 kalanını veren en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 118
B) 120
C) 121
D) 122

 


10 ) Asal çarpanları olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 212
B) 252
C) 292
D) 42


11 ) 23 Nisan şenlikleri için ülkemize gelen 30 Alman , 35 Fransız ve 40 Çin öğrenci bir otele yerleştirilecektir.
Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç oda gerekmektedir?
A) 5
B) 15
C) 18
D) 21


12 ) 273x468 çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 0
B) 3
C) 4
D) 6

 

1 3) A = { 15, 20 , 24 }
Aşağıdaki sayılardan hangisinin en küçük ortak katı A kümesinde bulunmamaktadır?
A) 4 ile 5
B) 4 ile 6
C) 3 ile 8
D) 3 ile 5

14 ) 35 ile 12 sayılarının ortak katlarının en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 120
B) 140
C) 240
D) 420

15 ) 39 ile 52 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13
B) 11
C) 7
D) 1

16 ) 21, 17, 11 doğal sayılarını tam olarak bölebilen en büyük doğal sayı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 7
D) 11


17 ) İki sayının EBOB’u 3 , EKOK’u 72 dir. sayılardan biri 12 ise diğeri kaçtır?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 27


18 ) 6, 10 ve 18’e bölünebilen üç basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 108
B) 120
C) 180
D) 360


19 ) Aşağıdakilerden hangisi 72, 120, 186 sayılarından üçünü birden kalansız bölemez?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

20 ) 38 sayısına en küçük hangi doğal sayı eklenmelidir ki 12 , 16 ve 24 ile kalansız bölünebilir?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

 

1 : D 2 : D 3 : B 4 : A 5 : C 6 : D 7 : A 8 : D 9 : A 10 : B 11 : D
12 : A 1 3: B 14 : D 15 : A 16 : A 17 : B 18 : C 19 : C 20 : D


 

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER