SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   
1. a > 416 : 4 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır?
A) 15
B) 104
C) 105
D) 106
2.
A)
B)
C)
D)
2. ab iki basamaklı sayısının onlar basamağındaki rakam, birler basamağındaki rakamdan 3 fazladır. Buna göre, ab – ba kaçtır?
A) 36
B) 27
C) 18
D) 9
3.
A)
B)
C)
D)
3. Bir sayının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 3 arttırılırsa sayı ne kadar artar?
A) 3
B) 5
C) 10
D) 30
4.
A)
B)
C)
D)
4. 103231 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı nedir?
A) 3330
B) 3300
C) 3030
D) 3000
5.
A)
B)
C)
D)
5. a, b ÎS olmak üzere; a + b = 9 ise, a×b’nin en küçük değeri ile en büyük değeri arasındaki fark kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 15
6.
A)
B)
C)
D)
6. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift sayı, rakamları farklı üç basamaklı en küçük tek sayıdan ne kadar fazladır?
A) 886
B) 885
C) 884
D) 883
7.
A)
B)
C)
D)
7. Bir sayının yüzler basamağındaki rakamın sayı değeri 3 artırılır, onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 1 azaltılırsa sayı ne kadar değişir?
A) 290 artar.
B) 300 artar.
C) 310 artar.
D) 330 artar.
8.
A)
B)
C)
D)
8. 217 ile 987 sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 768
B) 769
C) 770
D) 771
9.
A)
B)
C)
D)
9. 20 ile 192 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 173
B) 172
C) 171
D) 170
10.
A)
B)
C)
D)
10. 54 087 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri arasındaki fark nedir?
A) 4000
B) 3900
C) 3990
D) 3920
11.
A)
B)
C)
D)
11. “İki milyar yirmi dört milyon yetmiş üç” doğal sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 024 000 073
B) 2 002 400 073
C) 224 000 073
D) 2 000 240 073
12.
A)
B)
C)
D)
12. 837365 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 6
B) 303
C) 3030
D) 30300
13.
A)
B)
C)
D)
13. 273 sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamının farkı kaçtır?
A) 259
B) 261
C) 263
D) 265
14.
A)
B)
C)
D)
14. 8457 sayısında 4 rakamını 5 arttırıp, 8 rakamını 5 azaltırsak sayıda nasıl bir değişiklik olur?
A) 4500 azalır.
B) 450 azalır.
C) 450 artar.
D) 4500 artar.
15.
A)
B)
C)
D)
15. 76 ile 117 arasında kaç doğal sayı vardır?
A) 41
B) 40
C) 39
D) 38
16.
A)
B)
C)
D)
16. 7a45 ile 4a2 doğal sayılarındaki a rakamlarının basamak değerleri farkı 720 ise “a” kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
17.
A)
B)
C)
D)
17. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük sayı ile iki basamaklı en büyük tek sayı arasındaki fark kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
18.
A)
B)
C)
D)
18. 19 ile 71 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 50
B) 51
C) 52
D) 53
19.
A)
B)
C)
D)
19. “Üç milyon iki yüz beş” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 205
B) 32 005
C) 302 005
D) 3 000 205
20.
A)
B)
C)
D)
20. 84 ile 155 arasında kaç tane doğal sayı vardır?
A) 45
B) 70
C) 71
D) 72
21.
A)
B)
C)
D)
21. İki basamaklı doğal sayıları yazdığımızda kaç defa 2 rakamını kullanırız?
A) 12
B) 17
C) 19
D) 21
22.
A)
B)
C)
D)
22. Karesi kendine eşit olan kaç tane doğal sayı vardır?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4
23.
A)
B)
C)
D)
23. m bir doğal sayı olmak üzere 5 < m < 12 koşuluna uyan kümenin kaç elemanı vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
24.
A)
B)
C)
D)
24. Basamaklarındaki rakamların hepsi aynı olan üç basamaklı kaç doğal sayı vardır?
A) 5
B) 9
C) 90
D) 900
25.
A)
B)
C)
D)
25. 3’e ve 7’ye bölündüğünde 1 kalanını veren iki basamaklı en büyük doğal sayı hangisidir?
A) 12
B) 64
C) 85
D) 88
  HAZIRLAYAN:ErcanYEŞİLYURT......