İNTERAKTİF TESTLER


1 ) Gökhan bilyelerini 3’er 3’er , 5’er 5’er ve 7’şer 7’şer saydığında her seferinde 2 bilyenin arttığını görüyor. Gökhan’ın bilyeleri 200’den fazla olduğuna göre en az kaç bilyesi vardır?
A) 206
B) 208
C) 212
D) 218


2 ) 42 kg pirinç ve 72 kg bulgur artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde çuvallara doldurulacaktır. En az kaç çuval gerekir?
A) 6
B) 7
C) 12
D) 19

3 ) Eni 84m, boyu 60m olan dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın çevresine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Buna göre en az kaç ağaç gerekir?
A) 24
B) 20
C) 16
D) 12

4 ) Eni 60m, boyu 96m olan dikdörtgen biçimindeki bir odanın zemini eşit alanlı kare fayanslarla kaplanacaktır. Bu iş için en az kaç mermer fayans kullanacaktır?
A) 36
B) 40
C) 48
D) 52

5 ) Gülden tokalarını 5’er 5’er , 6’şar 6’şar ve 8’er 8’er saydığında her seferinde 3 toka artıyor. 9’ar 9’ar saydığında hiç toka artmıyor. Buna göre Gülden’in en az kaç tokası vardır?
A) 123
B) 243
C) 260
D) 273

6 ) Boyutları 3cm., 2cm. ve 4cm olan tuğlalar yan yana ve üst üste dizilerek en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. Bunun için en az kaç tuğla gerekir?
A) 40
B) 56
C) 72
D) 84

7 ) Boyutları 20 cm , 45 cm ve 30 cm olan bir odanın içine küp şeklinde koliler yerleştirilecektir. En az kaç koli gerekir?
A) 216
B) 512
C) 96
D) 144

8 ) Boyutları 1,2 m, 1,6 m ve 0,8 m olan tuğlalardan en küçük hacimli bir küp oluşturulmak isteniyor. Bunun için en az kaç tuğla gerekir?
A) 48
B) 60
C) 72
D) 96

9 ) x, y, z doğal sayılar, A üç basamaklı bir sayı olmak üzere, A= 5x+7 = 4y – 3 = 3z olduğuna göre en küçük A değeri için x+y+z toplamı kaçtır?
A) 78
B) 81
C) 84
D) 91

10 ) Üç basamaklı bir sayı 4, 5 ve 8’e bölündüğünde sırasıyla 3, 4 ve 7 kalanını veriyor. Buna göre bu sayı en az kaçtır?
A) 121
B) 119
C) 101
D) 159

 

11 ) Üç otomatik zil 4/5, 3/4 ve 5/6 saat aralıklarla çalmaktadır. İlk defa beraber saat 18:00'da çaldıklarına göre ikinci kez beraber saat kaçta çalarlar?
A) 06:00
B) 09:00
C) 12:00
D) 15:00

12 ) 15/16 ile 9/4 sayılarının ortak katlarının en küçüğü kaçtır?
A) 15/2
B) 9/2
C) 45/8
D) 45/4

13 ) 27 ile 36nın en küçük ortak katı kaçtır?
A) 72
B) 81
C) 108
D) 144

14 ) 108 ile 144 ün en büyük ortak böleni kaçtır?
A) 36
B) 18
C) 16
D) 24

15 ) 8 , 12 ve 15 sayılarına bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır?
A) 120
B) 130
C) 140
D) 150

16 ) Ortak katlarının en küçüğü 150 olan farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır?
A) 300
B) 225
C) 200
D) 150

17 ) Ortak katlarının en küçüğü 18 olan farklı iki doğal sayının toplamlarının en büyük değeri ve en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 38
B) 36
C) 32
D) 28

18 ) İki doğal sayılarının OBEBi 6 , OKEKi 36 dır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğeri kaçtır?
A) 6
B) 9
C) 12
D) 18

19 ) Aralarında asal iki doğal sayının OKEK'i 40 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan birisidir?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 10

20 ) A = 3x + 1 = 4y + 2 = 7z + 5 olduğuna göre, en küçük A sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A) 10
B) 8
C) 7
D) 6

 

1 : C 2 : D 3 : A 4 : B 5 : B 6 : C
7 : A 8 : C 9 : D 10 : B 11 : A 12 : D
13 : C 14: A 15: A 16: B 17: A 18: D
19: C 20: A

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER