İNTERAKTİF TESTLER

1.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim soyuttur?

  A) Deniz kenarında fotoğraf çektirdik.

  B) Numaralı gözlük takmaya başladı.

  C) Dostluk kadar güzel ne var dünyada?

  D) Burnuma kızartma kokusu geliyor.


  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim ve özel isim bir arada kullanılmıştır?
  A) Fatih’e olan sevgisi sonsuzdu fakat onu bir türlü de affedemiyordu.
  B) Nefret dibi görünmeyen bir kuyu gibi.
  C) Nazlı da sizinle gelecek mi sinemaya?
  D) Gözlerindeki ışıl ışıl bakış herkesi çok etkilemişti.


  3. Aşağıdakilerden hangisi soyut ad değildir?
  A) Ruh

  B) Düşünce

  C) görgü

  D) Koku


  4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut isim yoktur?
  A) Düşümde gördüm Leyla’yı dün gece.
  B) Artık hasret bitti.
  C) Şair duygularını izliyor şiirinde.
  D) Çamurdan yürünmüyor sokaklarda.


  5. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılı sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?
  A) Babam gelirken bize çikolata getirmiş.

  B) O gün hava umduğumuzdan daha soğuktu.

  C) Denizin üstü pırıl pırıl ışıklarla yanıyordu.

  D) Bu güzellikler içinde güzel bir gece geçirdik.


  6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut anlamlıdır?
  A) ses

  B) çiçek

  C) kaygı

  D) Hava


  7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut addır?
  A) Bir gün olup toprağına ulaşsam,
  B) Gözlerimden döksem sevinç yaşını.
  C) Sancağının gölgesinde dolaşsam,
  D) Öpsem,öpsem toprağını,taşını.

  8. Aşağıdakilerin hangisinde soyut isim kullanılmıştır?
  A) Rüzgar ılgıt ılgıt esiyordu.
  B) Kalabalıklar içinde kaybolmuşum.
  C) Sokaktan çok fazla gürültü geliyor.
  D) Ona derin bir hürmet duyarım.

  9. “-gi ” eki aşağıdaki sözcüklerin hangisini soyut ad yapmamıştır?
  A) Kaygı

  B) Çizgi

  C) Sevgi

  D) Saygı

  10. “Sezgileri ne kadar güçlü.” cümlesindeki altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Yönelme bildirmektedir.
  B) Çoğul haldedir.
  C) Soyut addır.
  D) Türemiş addır.

   

  11. “Millet” sözcüğünün özellikleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) Özel isim-somut isimi- çoğul isim
  B) Cins isim-soyut isim-tekil isim
  C) Cins isim- somut isim-topluluk ismi
  D) Cins isim-soyut isim-çoğul isim

  12. “Ağaçlık, silgi” kelimelerinin her ikisi de aşağıdakilerden hangisine uygundur?
  A) Çoğul isim-cins isim-türemiş isim
  B) Türemiş isim-tekil isim-cins isim
  C) Türemiş isim-çoğul isim-cins isim
  D) Basit isim-tekil isim-somut isim

  13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?
  A) Güzel sesi beni farklı diyarlara götürmüştü.
  B) Güzel yüreği onu başarıya ulaştırdı.
  C) İki gün önce güzel bir rüya görmüştü.
  D) Arkadaşımın bana arşı güzel duyguları vardı.

  14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlıdır?
  A) Saatin sesi bütün gece uyutmadı
  B) Bu korkuyla hiçbir şey yapamazsın
  C) Dostluk, sabır ve emek ister
  D) Bu işin sonu karanlık görünüyor

  15. Şiirin genelinde kötümser bir duygu seziliyor.”cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) isim, sıfat , isim
  B) sıfat , isim , sıfat
  C) isim, isim , sıfat
  D) sıfat , sıfat, isim

  16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi isimden fiil yapan ek almıştır?
  A) Gördüler

  B) Uyuttuk

  C) Sıcaklaştı

  D) Mutsuzluktan

  17. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi belirtili isim tamlamasıdır?
  A) evin önü
  B) demir kapı
  C) masa örtüsü
  D) okul kapısının kilidi

  18. Aşağıda altı çizili kelimelerin hangisi isim köktür?
  A) Düzen bozuldu.
  B) Uçağı kaçırıldı.
  C) Yoksulluğun pençesindeydi.
  D) Balıkları kızarttı.

  19. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
  A) Görüş

  B) Yataklık

  C) Koşu

  D) Yakıt


  20. Aşağıdakilerden hangisinde “-lik” eki somut bir isim meydana getirmiştir ?
  A) İyilik
  B) Kıskançlık
  C) Şekerlik
  D) Bencillik


   

  DERLEYEN: Özkan BİÇER

1.  A) B) C) D)
2.  A) B) C) D)
3.  A) B) C) D)
4.  A) B) C) D)
5.  A) B) C) D)
6.  A) B) C) D)
7.  A) B) C) D)
8.  A) B) C) D)
9.  A) B) C) D)
10.A) B) C) D)
11.A) B) C) D)
12.A) B) C) D)
13.A) B) C) D)
14.A) B) C) D)
15.A) B) C) D)
16.A) B) C) D)
17.A) B) C) D)
18.A) B) C) D)
19.A) B) C) D)
20.A) B) C) D)

HAZIRLAYAN: Hamit BİÇER